Verifikacija i optimizacija

Verifikacija putanja i optimizacija su dva najbolja načina za dramatično poboljšanje mašinskih operacija i uštedu novca, a sa relativno malo napora. Izgleda da se može koristiti verifikaciju (verify) kao dobijeni deo CAM sistema. Ipak, nisu svi verifikacioni programi napravljeni tako dobro. Jedna greška može uništiti deo, polomiti alat, oštetiti mašinu ili čak uzrokovati povredu operatera.

VERICUT se isporučuje kao modularni sistem. Proširena funkcionalnost osnovnog modula Verification.

Machine Simulation Multi Axis OptiPath AutoDiff Model Export CNC Machine probing CAM Interface Simulace broušení Aplikace pro vývoj a výrobu kompozitů Modul Verifikace

Verification

Simulacija, verifikacija i analiza 3 - osnog glodanja, bušenja, struganja i sečenje žicom.

Machine Simulation

Modul za kreiranje i simulaciju CNC sistema upravljanje mašina i praćenje kolizija.

Multi Axis

Simulacija i verifikacija operacija 4- i 5 - osnog glodanja, bušenja, struganja, i kombinacija glodanja/struganja.

OptiPath

Modifikacija izmena u programu NC za bržu i efikasniju obradu.

Model Export

Izvoz “obrađenog” modela u IGES ili STL.

CNCMachineProbing

Kreiranje programa za merne sonde u bilo kojoj fazi obrade komponenti. Smanjenje grešaka kroz simulaciju merenja radnog komada u stanju između operacija.

InspectionSequence

Štedi vreme i povećava tačnost generisanjem mernih uputstva i dokumentacije kontrole procesa na simuliranim " obrađenim " oblicima.

EDM Die Sinking

Precizno simulira i verifikuje operacije elektroeroziono graviranja. Detektuje podsecanje/odsecanje zapreminu materijala koja će biti uklonjena, kontaktnu površinu i preklapanje elektrode. Podržava višestruke elektrode.

AUTO-DIFF

Detektuje razliku između dizajna modela i simuliranog oblika. To omogućava stalnu proveru podsecanja.

Cutter / Grinder Machine Simulation

Koristi se za simulaciju višeosnog brušenja, provera kolizije.

CAD/CAM Interfaces

Olakšava prenos podataka za verifikaciju i izvršenje verifikacije sa CAD/CAM sistemom.

Model Interfaces

Neki modeli se ubacuju u različitim formatima i koristiti kao „blank“, element za stezanje strukturnog modela, držač alata i obrađeni model.  U kombinaciji sa  modulom ModelExport mogu se izvoziti u ovim formatima i „obrađeni" model VERICUT-a.

Composite Applications

Na tipu mašine sa nezavisno offline programiranjem i simulacionim programom za mašine za proizvodnju kompozita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.