Održavanje, servisi i remonti

Теамцентер обезбеђује одржавање за ремонт, одржавање и одржавање (одржавање ремонта) као и ПЛМ контролу. Има комплатан вид на комплексност производа који утичу на основни капитал и подршку ефикасног приступа услузи кроз дефинисање као једне Конфигурје.

Теамцентер је првобитни члан тима Теамцентер тима у циљу пружања комплетног циклуса животног циклуса сваког од њих. Сторитвене организације су иста опција употреба рјешења за МРО (надзорровано в смислу конфигурација), за оптимизирану услугу, слабости или слабости, искористеност средстава, до оних од опреме у опреми, ки тако на залоги. Теамцентер вам пружа могућност да обавите различите задатке, повезане са одржавањем, поправком и сервисирањем (МРО).

Сервице Дата Манагемент

Теамцентер је одговоран за тренутни статус тима, укључујући статус запосленог и жељену конфигурацију. 

Пројектовање одржавања

Теамцентер систем сравњења услуга организује, да се дефинише у његовој фреквенцији у постопке за комплексне компоненте у средствима.

Управљање одржавањем

Сторитвене организације могу да системски управљају Теамцентер-ом и прегледају постоперативну контролу, водио своју згодовинску и спремну активност у стању појединачних средстава.

Материјал материјалним токовима

Помоћу програма Теамцентер моћи ћете да промените садржај свог инвентара или у случају пензионисања, сервисирања и опоравка.

А логистичким подацим

Теамцентер системот на вклукуваве, креираве и управуваве логисти ~ ките податоци преку, производство на услуги. Надаље, не може се смањити број логистичких трошкова, али исто тако може бити и податак!

Предности и функције
  • Организације се могу боље позвати на пружање услуга, повезаних са одржавањем, сервисирањем и обнављањем ( МРО )
  • Теамцентер ће упутити оперативно особље у случају неактивности
  • З журната на точните информации, които предоставата съдебните услуги за съсествуван преглед на условиата за средства
  • Информаззјони информаззјони та 'л-узузјони та' л-озиззјони та 'л-озиззјони та' л-озиззјони та 'л-узу гандхом лиијиет.
  • Организације су тако способне да оцјењују доступност и поузданост средстава у погледу пружања услуга у моделирању технике и оптимизације за цјелокупно подузеће, услуге и услуге.

  •