Timska saradnja

Uz Teamcenter SW lako kreirajte pouzdano i fleksibilno okruženje za zajedničku saradnju. U ovakvom okruženju ekipe iz različitih odeljaka sarađuju u realnom vremenu i  koriste sve informacije povezane sa proizvodom tokom njegovog kompletnog životnog ciklusa i to bez potrebe za posebnom obukom u PLM i CAD sistemima. Teamcenter sistem vam omogućava komunikaciju sa dobavljačima, poslovnim partnerima i klijentima, u istom okruženju, što omogućava kreiranje radnih koncepta, kontrolu i nadzor konstruktorskih i tehničkih operacija.

Virtuelni tim

Teamcenter sistem vam omogućava brzo kreiranje ekipe za dodavanje novih informacija i saradnika.

Virtuelna konferencija

Teamcenter vam omogućava brzo uspostavljanje virtuelne konferencije za jednostavno razmenjivanje online informacija sa međusobno povezanim računarima sa svim prisutnima na konferenciji i na taj način smanjuje troškove i prevazilazi probleme nastale odsustvom i službenim putovanjima ljudi koji su bitni za procese.

Korišćenje individualnog znanja

Teamcenter vam sa svojimi mogućnostima omogućava maximalno iskorišćenje znanja i iskustva ljudi i timova i njihovo lako uključivanje u strukturu Teamcenter znanja.

Vizuelna saradnja

Teamcenter omogućava da svi učesnici vizuelno učestvuju i kontrolišu/kreiraju različite vrste dokumenata. Ovako se lako kontrolišu, analiziraju i komentarišu svi CAD podaci, koji se upotrebljavaju u kompanijama, u standardnom JT formatu.

Posebni Portali

Teamcenter sistem vam nudi mogućnost da pojedini članovi timova stvaraju okruženja i lične portale koji će prikazivati proizvode i procese u skladu sa njihovim funkcijama, potrebama, odgovornostima i privilegijama.

Sinhrono i asinhrono sudelovanje

Uključuje vizualizaciju i deljene informacija o proizvodima poput aplikacija, dokumenata, foldera. Donosi i deljenje informacija putem digitalnih kataloga, kalendara, rasporeda i kontinuiranu mogućnost slanja instant poruka i  deljenje informacija putem foruma.

Prednosti i ključne funkcije
  • Rad u PLM okruženju sa Microsoft Office programom
  • Povezivanje Teamcenter sistema sa intranet okruženjem da bi se lako manipulisalo sa podacima iz ERP, SCM i CRM sistema uključujući i drugim informacija iz drugih Teamcenter sistema
  • Saradnja i interna operativnost na temeljima JT formata i otvorenog, standardizovanog i kompletnog 3D jezika za PLM vizualizaciju, bez potrebe za kupovinom licenci za CAD sisteme
Горе