Izveštaji i analize

Teamcenter sistem je opremljen i sa alatima za pripremu izveštaja i analiza u realnom vremenu. Ovakvi izveštaji i analize mogu se koristiti za kontrolu važnih parametara povezanih sa životnim ciklusom proizvoda. Funkcije pripreme analiza izveštaja vam omogućavaju sakupljanje, povezivanje  i distribuciju informacija iz različitih aplikacija integrisanih u PLM okruženje.

Povezivanje podataka

Teamcenter sistem vam preko bezbednog,brzog i tačnog načina povezivanja podataka omogućava sumiranje i laku upotrebu podataka u saglasnosti sa upravljačkom politikom kompanije. Pri sakupljanju podataka lako se omogućava i uključivanje/povezivanje podataka iz drugih poslovnih aplikacija.

Teamcenter Reporty a analýzy
Izveštaji i grafikoni

Teamcenter vam omogućava upravljanje sa svim podacima koji su bitni za životni ciklus proizvoda bez obzira na format zapisa u kom se informacija nalazi. Sa njim se  lako upravlja slikama, textualnim datotekama, pdf dokumentima i drugim formatima. Podatke iz Teamcenter sistema lako pregledavate i analizirate u smislu numeričkih kriterijuma, uključujući i grafičke prikaze. Za mnogobrojne vrste analiza jednostavno se ustanovljavaju različiti pogledi na analizirane informacije.

Otvoreno radno okruženje

Usmeravanja i napredne aplikacije brzo doprinose razvijanju i primeni Teamcenter sistema za analiziranje i izveštavanje čime se smanjuju ukupni troškovi.

Prednosti i ključne funkcije
  • Uvećano merenje efikasnosti rada i lako pronalaženje i određivanje ključnih parametara
  • Zajednička analiza podataka od strane različitih odeljenja i baza podataka
  • Otvorena arhitektura donosi  kompletnu podršku za realizacione baze podataka i upotrebu svih ulaznih podataka. Omogućava se jednostavno proširenje veza sa funkcijama svih drugih sistema
  • Snižavanje troškova povezanih sa uvođenjem posebnog sistema za analize i izveštaje
Горе