Upravljanje podacima o dobavljačima i partnerima

Sistem Teamcenter podržava upravljanje odnosima sa dobavljačima i strateške inicijative, istovremeno pružajući resurse za ovaj zadatak. Poboljšava način na koji dobavljači rade sa razvojnim timovima, kao i naručivanje u vašoj kompaniji. Teamcenter pomaže u identifikovanju ključnih zahteva za resursima i pomaže prodavcima da identifikuju, procene i usmeravaju trgovinske aktivnosti.

Napredni procesi u sistemu Teamcenter mogu se koristiti za upravljanje odnosima sa dobavljačima, uključujući kontrolu kvaliteta, procenu dobavljača, promene dizajna, zajedničko upravljanje projektima i praćenje učinka.

Upravljanje odnosima sa dobavljačima

Teamcenter sistem je sposoban da prikuplja, čuva i upravlja podacima o pojedinačnom dobavljaču, uključujući podatke o njihovom kvalitetu i opise njihovih mogućnosti. Pomoću ovog sistema možete brzo pronaći, odabrati i pratiti izvore zaliha.

Upravljanje i analiza troškova

Sistem Teamcenter omogućava integraciju i praćenje podataka u kategoriji nabavki i troškova kompanije, kao i usklađenost sa svim zakonskim zahtevima - od prvog do poslednjeg elementa.

Upravljanje zajedničkim zahtevima

Teamcenter pojednostavljuje procedure u vezi sa zahtevima i analizom (RFP, RFI, RFQ). Pruža mogućnost detaljne analize troškova i u velikoj meri olakšava donošenje odluka.

Pregovori preko Interneta

Teamcenter se takođe može koristiti za pregovaračke procese na Internetu - i za gotovo svako dobro ili uslugu. Takođe omogućava planiranje, praćenje i kategorizaciju pojedinačnih događaja, uključujući razne vrste aukcija javnih nabavki na mreži.

Saradnja sa dobavljačima

Rešenja Teamcenter-a takođe omogućavaju spoljnim partnerima, kupcima ili dobavljačima da budu direktno uključeni u proces naručivanja, proizvodnje ili održavanja zajedničkog proizvoda, kao i za skladištenje i razmenu najboljih praksi, u meri u kojoj je to neophodno putem sigurnih veza.

Prednosti i ključne funkcije
  • Kupci pribavljaju jedan izvor informacija koji se može koristiti za brzo pretraživanje, procenu, odabir i nadgledanje izvora snabdevanja
  • Omogućava detaljno praćenje troškova za upravljanje nabavkama i uslugama od spoljnih dobavljača
  • Omogućava potpun pregled i aktivno učešće u zahtevima promena proizvoda, njihovim definicijama i celokupnom procesu razvoja
  • Pojednostavljenje i objedinjavanje zahteva (RFP, RFI, RFQ) uvođenjem koherentnog okvira za upravljanje potražnjom koji pruža osnovu za poređenje dobavljača i analizu ključnih pokazatelja cena
Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.