Upravljanje podacima o dobavljačima i partnerima

Sistem Teamcenter podržava upravljanje odnosima sa dobavljačima i strateške inicijative, istovremeno pružajući resurse za ovaj zadatak. Poboljšava način na koji dobavljači rade sa razvojnim timovima, kao i naručivanje u vašoj kompaniji. Teamcenter pomaže u identifikovanju ključnih zahteva za resursima i pomaže prodavcima da identifikuju, procene i usmeravaju trgovinske aktivnosti.

Napredni procesi u sistemu Teamcenter mogu se koristiti za upravljanje odnosima sa dobavljačima, uključujući kontrolu kvaliteta, procenu dobavljača, promene dizajna, zajedničko upravljanje projektima i praćenje učinka.

Upravljanje odnosima sa dobavljačima

Teamcenter sistem je sposoban da prikuplja, čuva i upravlja podacima o pojedinačnom dobavljaču, uključujući podatke o njihovom kvalitetu i opise njihovih mogućnosti. Pomoću ovog sistema možete brzo pronaći, odabrati i pratiti izvore zaliha.

Upravljanje i analiza troškova

Sistem Teamcenter omogućava integraciju i praćenje podataka u kategoriji nabavki i troškova kompanije, kao i usklađenost sa svim zakonskim zahtevima - od prvog do poslednjeg elementa.

Upravljanje zajedničkim zahtevima

Teamcenter pojednostavljuje procedure u vezi sa zahtevima i analizom (RFP, RFI, RFQ). Pruža mogućnost detaljne analize troškova i u velikoj meri olakšava donošenje odluka.

Pregovori preko Interneta

Teamcenter se takođe može koristiti za pregovaračke procese na Internetu - i za gotovo svako dobro ili uslugu. Takođe omogućava planiranje, praćenje i kategorizaciju pojedinačnih događaja, uključujući razne vrste aukcija javnih nabavki na mreži.

Saradnja sa dobavljačima

Rešenja Teamcenter-a takođe omogućavaju spoljnim partnerima, kupcima ili dobavljačima da budu direktno uključeni u proces naručivanja, proizvodnje ili održavanja zajedničkog proizvoda, kao i za skladištenje i razmenu najboljih praksi, u meri u kojoj je to neophodno putem sigurnih veza.

Prednosti i ključne funkcije
  • Kupci pribavljaju jedan izvor informacija koji se može koristiti za brzo pretraživanje, procenu, odabir i nadgledanje izvora snabdevanja
  • Omogućava detaljno praćenje troškova za upravljanje nabavkama i uslugama od spoljnih dobavljača
  • Omogućava potpun pregled i aktivno učešće u zahtevima promena proizvoda, njihovim definicijama i celokupnom procesu razvoja
  • Pojednostavljenje i objedinjavanje zahteva (RFP, RFI, RFQ) uvođenjem koherentnog okvira za upravljanje potražnjom koji pruža osnovu za poređenje dobavljača i analizu ključnih pokazatelja cena
Горе