Kontrolisanje modelima uspešnosti, pakovanja i pretraga po brendovima

Ova funkcija je uključena u portfelj proizvoda u Teamcenter-u i omogućava upravljanje proizvodom dizajniranom po datom uzorku. Takođe se na ovaj način omogućava nadzor i upravljanje ambalaže proizvoda zaključno sa vzualizacijom i upravljanjem informacijama o robnoj marki/brendu u PLM platformi. Podaci o sastavi proizvoda, pakovanju i robnoj marci su tradicionalno razdvojeni, sjedinjavanjem ovih inofrmacija, kompanija, dobija brojne poslovne prednosti, uključujući brzinu, produktivnost, uštede u troškovima i usklađenost sa zakonskim zahtevima.

Upravljanje podacima o brendu

Teamcenter lako upravlja informacijima koje se odnose na brend proizvoda, njegovu značajnost, komunikaciju, povezane analize i vrednosti unutar jedne zajdničke PLM platforme. Fleksibilno definisanje hijerarhije brendova pruža značajne informacije o njegovoj organizaciji.

Teamcenter Řízení vzorů
Teamcenter upravljanje dizajnom i različitim vrstama modela

Teamcenter sistem lako upravlja kompletnim informacijama o dizajnu proizvoda u jednoj, PLM, platformi. To vam omogućava da upravljate različitim tipovima modela na više nivoa, i na taj način da obrazloži bilo kakve razlike u zavisnoti od fabrike, regiona ili zemlje.  Oblikovanje modela, podataka o proizvodu i strategije omogućava se otvorenom integracijom i komunikacijom koja se olakšava  sa popularnim izdavačkim alatima.

Upravljanje i dizajniranje ambalaže

Sve informacije u vezi sa ambalažom i njegovo grafičko dizajniranje lako se kobinuje u jednoj zajedničkoj PLM platformi. Zahtevi za pakovanje mogu, zajedno sa informacijama koje su povezane za regulatorni okvir, da se povežu i sačuvaju u procesu razvoja.

Upravljanje globalnim specifikacijama

Teamcenter sistem podržava upravljanje specifikacijama na globalnom nivo i standardima zahvaljujući jedinstvenoj PLM platforme. Inteligentna podešavanja odnosaizmeđu objekata omogućavaju efikasno korišćenje svakog elementa u specifikaciji tokom celog životnog ciklusa proizvoda i proizvodnje.

Prednosti i ključne funkcije

Teamcenter Řízení vzorů

  • Povećanje produktivnosti u zajedničkom okruženju, koje skladišti informacije povezane sa osnovama proizvoda, ambalažom, dizajnom, brendom i sopstvenim procesima sa svim društvenim aktivnostima.
  • Podrška pravovremenoj dostavi i sinhronizaciji razvoja i implementacije različnitih samostalnih proizvoda sa jasnom strukturom - Teamcenter omogućava iskorišćenje svačijih posebnih modela pakovanja i upravljanja informacijama
  • Eliminacija drugog opoziva proizvoda zbog prilključivanja/združivanja zahteva i regulativnih okvira do svih procesa u životnom cilkusu proizvoda.
  • Značajno smanjenje troškova razvoja i nabavke materijala preko standardizacija i ponovne upotrebe ambalaže, grafičkih elemenata,  komponenata i materijalnih i brendovnih informacija.
  • Povećavanje rasta vrednosti brenda kroz jačanje globalne svesti o doslednosti i efikasnosti za svakoga ko dolazi u kontakt sa brendom
Горе