Upravljanje dokumentima i sadržajima

Teamcenter sistem uključuje kompletna rešenja za praćenje sadržaja i upravljanje dokumentacijom i na ovaj način omogućava upravljanje razvojem i podršku dokumentima u PLM okruženju koja se koriste u izradi proizvoda. Teamcenter omogućava upravljanje dokumentima i strukturama objekata i na ovaj način svi dokumenti se lako mogu uključiti u marketing proizvoda i ponovnu upotrebu za različite namene.

Strukturno upravljanje sadržajima

Teamcenter sistem omogućava korisnicima da razvrstavaju dokumente i višekratno koriste sastavne delove da bi kreirarali bazu dovoljno veliku da je na toj bazi moguće utemeljiti i administraciju, ali sa druge strane ta baza je tako raznovrsna da je možete koristiti i u nekim drugim namenama/funkcijama. Teamcenter lako upravlja i organizuje sadržajem kreiranom na osnovu pripremljenog materijala formata  SGML/XML u jednom proizvodu i informacionom procesu  u PLM korisničkom okruženju.

Teamcenter Řízení obsahu
Upravljanje integrisanim grafičkim sadržajima uz pomoć Teamcenter-a

Teamcenter omogućava blisku međusobnu povezanost pojedinačnih delova ali i sklopova povezanu sa grafičkom definisanošću proizvoda (npr podaci u CAD formatu) u dokumentaciji proizvoda. U slučaju promena u definisanosti Teamcenter će automatski ažurirati dokument pokazujući mesto na kome se nalazi promena/slika.Ovakav pristup daje mogućnost korisnicima da procene promene i da ih potvrde/odbiju.

Automatizovano dokuemtovanje procesa

Teamcenter dokumentacija upotrebljava integrisane mogućnosti/kapacitetei za upravljanje radnim postupcima za optimizaciju procesa promena/izmena i sprovođenja postopkaka namenjenih ciljnim grupama (na primer priprema pravilne dokumentacije, pravilni strateški ciljevi, pravilna faza životnog ciklusa proizvoda).

Odlična integrisanost sa Microsoft Office softverom

Teamcenter omogoućava korisniku jednostavno prilagodljive mogućnosti za lako upisivanje i kreiranje dokumenata, koji mogu da zadovoljavaju trenutne zahteve, kao formu sadržaja dokumentacije. Korisnik ima na raspolaganju automatsko oblikovanje i revizijske alate koji pospešuju kompletan proces i značajno poboljšavaju brzinu i sveobuhvatnu efikasnost svih procesa.

Prednsot i ključne karakteristikeTeamcenter Řízení obsahu
  • Poslovanje uz Teamcenter sistem povećava produktivnost promovisanjem SGML/XML za brzu izradu dokumentacije povezane sa različitim osobinama proizvoda
  • Jača saradnju između marketing odeljenja i razvojnog tima u jedinstvenom PLM okruženju
  • Značajno smanjuje troškove povezane sa kreiranjem dokumentacije preko ponovne upotrebe sastavnih delova i formata koji su već prethodno kreirani/povezani sa nekim poredhodnim funkcijama/dokumetcijom.
  • Povećava produktivnost korisnika integracijom za različte sisteme Microsoft Office u postojećem PLM okruženju
Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.