Upravljanje dizajnerskim procesima

Teamcenter sistem poseduje proizvodnu mogućnost za nadzor procesa konstrukcije, za kreiranje bezbednog  okruženja, za sakupljanje informacij o upravljanju dobijenih iz različitih MCAD, CAM, CAE i CAD sistema. Ovako dobijene informacije se lako integrišu u jedinstveni izvor informacija i znanja kojim se kasnije jednostavno upravlja i koriste u Vašem PLM rešenju.

Prikaz nove različice Teamcenter 9 - Design Review

 

Nadzor faze konstrukcije

Teamcenter omogućava korisniku spajanje i projektvanje podataka iz različitih izvora u jedan izvor/skup informacija. Svi dobijeni podaci lako su dostupni pojedinačnim grupama kako bi se što jednostavnije delile informacije između njih. Na ovaj način se učestvuje u dizajniranju proizvoda sa maksimalnim iskorišćenjem postojećih komponenti, procesa i informacija.

Upravljanje izmenama/korekcijama i dizajn procesima

Pri kreiranju i korekcijama projektnih podatka  lako se vrše sve vrste inspekcija,kontrola i revizija privremenih verzija i predloga. Teamcenter sistem omogućava korisniku unapred omogućene standardne procese počevši od standardnih procesa sa kojima može da počne od strukturnih promena preko korekcija, odobrenja pa čak do izvršenja.

Verifikacija dizajna

Teamcenter sistem vam omogućava  da ostvarite hijerajhijsku strukturu proizvoda koja se može separatisati na jednostavne konstrukcije i izgradnje.  Teamcenter pospešuje proces proveravanja sa kontinuiranim  prikupljanjem informacija o bilo kakvim promenama tokom projekta. Konstruktori lako razvijaju i vizializuju digitalne simulacije, koje se temelje na konfiguriranoj strukturi proizvoda kao i zajedničkom vrednovanju alternativa. Jedinstvena funkcija za upravljanje konteksta konstruktorima omogućava da kreiraju i lakše skladište i do nekoliko puta ponovljene iste situacije tokom  procesa dizajniranja.

Prednosti i ključne karakteristikeTeamcenter Řízení návrhu
  • Strukturne informacije su dostupne svim timovima bilo gde na svetu
  • Dostupnost vodećim radnim procesima i najboljim praksama - velika pomoć pri razvoju zajedničkih standarda i procesa
  • Veći stepen  saradnje i izgradnje procesa kroz kontiunirano prikupljanja korekcija u dizajnima
  • Veći stepen u strateškoj saradnji i brži dizajn procesa kroz kontinuiranoj kontroli i validaciji podataka koji nastajaju radom u različitim CAD sistemima
  • Alati za korišćenje postojećih predloga u  Teamcenter onemogućavaju ponovno oblikovanje jednom već projektovanih delova, smanjuje troškove, greške i skra'uje potrebno vreme.
Integracija s CAD/CAM/CAE sistemima

Kompletna integracija interfejsa s CAD/CAM/CAE sistemima omogućava korisniku da skoro potpuno automatski obavlja sve poslove vezane za upravljanje podacima koji se odnose na:

NX

Solid Edge

Autodesk Inventor

Autodesk AutoCAD - na voljo na zahtevo

SolidWorks

ProEngineer (Creo)

Catia

Poslovni Benifiti
  • 30% do 70% brže vreme razvoja
  • 65% do 90% manje inženirskih promena/izmena
  • 20% do 90% brži izlazak proizvoda na tržište
  • 200% do 600% bolji kvalitet
  • 20% do 110% veća produktivnost svih učesnika u procesu
Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.