Upravljanje portfolijima, programima i projekatima

Teamcenter se lako upotrebljava/koristi za povećanje mogućnosti za razvoj novih proizvoda. Nadzor i portfolio management omogućava usklađivanje sa poslovnom strategijom i odabir pravilne strategije sa namerom omogućavanja pripreme najvećeg mogućeg povraćaja investicija uloženih u proizvod. Funkcije programskog i projektnog managementa pomažu poboljšanju njihove operativne izvedbe, tako da se dosegnu/postignu očekivani poslovni rezultati.

Schedule Manager v novi različici Teamcenter 9

Upravljanje i rukovođenje

Teamcenter vam omogućava izbor strategije portfelja u okviru uravnoteženih strateških naloga, bodovanja modela i merila uspešnosti. Funkcija analiza portfelja omogućava brzu procenu i poređenje različitih alternativa i izbor najbolje kombinacije portfelja koji će ispuniti strateške ciljeve. Teamcenter sistem nudi korisniku pregled nad sredstvima i planovima režima uz koji se lako, bez dvoumljenja, saznaje i predviđa uticaj budućih projekata u fazi planiranja portfelja.

Upravljanje programima i projektima

Teamcenter omogućava projektnim skupinam dizajniranje programa u okviru svojih  nadležnosti, rasporeda, međumrežnog povezivanja, prekretnice, smernice i ograničenja. Sledeći korak bi mogao pomoći da se  implementiraju ti projekti u skladu sa postavljenim ciljevima.

Upravljanje resursima, finasiskim i poslovnim rezultatima

Teamcenter vam omogućava da u celosti prepoznate količinu podataka kroz opterećenje timova i rizika koji mogu da se  susretnu na projektima zbog nedostatka kapaciteta. Takođe se lako dolazi i do saznanja/proračuna troškova/budžeta po timovima i dostizanje sveobuhvatne kontrole nad troškovima.

Prednost i ključne karakteristike

Teamcenter Řízení portfolia

  • Odabir sastava portfelja u skladu sa poslovnom politikom preduzeća
  • Povećanje produktivnosti  uz pomoć integracije podataka Microsoft Office i PLM okruženja
  • Sadržine tekućih projekata su koherentni i međusobno povezani. Sprovođenja aktivnosti imaju podršku u osnivanju i kontrolisanju zajedničkih zadataka, rokova i ciljeva
  • Odgovornim osobama pruža kompletan pregled trenutnog statusa projekta uključujući i detaljan prikaz merenja učinka, strateških pokazatelja poslovanja i podatke o procenama rizika.
Горе