Kontrola sistema inženjeringa i zahteva

Sa Teamcenter sistemom lakše i detaljnije se određuju zahtevi poslovnih partnera i tržišta sa stanovišta kompletnog proizvoda. Ti zahtevi se lako prenose na organizacijske jedinice, koje su odgovorne za lansiranje proizvoda na tržište.

Zahtevi za upravljanje

Teamcenter sistem korisniku omogućava da definiše, memoriše, upravlja i efikasno koristi sve podatke vezane za proizvod. Teamcenter vam omogućava sve prednosti integrisanih analitičkih alata i funkcija za upravljanje podacima, izdvajanje imperativnih zahteva i podataka iz najčešće korišćenih izvora informacija zaključno sa dokumentima, grafikonima, crtežima i diagramima. Teamcenter lako povezuje sve zahteve i upravlja njihovom distribucijom za širu upotrebu.

Upravljanje promenama

Teamcenter omogućava interkonekciju/umrežavanje proizvoda sa krajnjim najdaljim operacijama/podacima. Ovo omogućava rukovodstvu uvid na razloge različitih promena ili zadataka u proizvodnom procesu. Korisnik lako i efikasno  može iskoristitit priliku da sledi i upravlja kretanjima radnih procesa  koje Teamcenter nudi i promenama nivoa kontrole verzija, nadzora, upravljanja i zahteva za izmenama u pojedinim skupinama/grupama proizvoda.

Teamcenter Řízení požadavků
Usmerenost Teamcenter na upravljanja u svim oblastima

Teamcenter se lako kontroliše/upotrebljava za dizajn proizvoda iz perspektive logičkih sistema. Ti sistemi nakon analiza se lako povezuju za ključne zahteve/informacije proizvoda. Na osnovu ovih međusobno povezanih zahteva/uslova lako se može ostvariti/saznati u kojoj meri se koliko menja/modifikuje aspekt proizvoda (na primer uspešnost, održavanje, upotrebnost i ergonomija proizvoda) pod uplivom određenih uslova.

Rasprostranjenost upotrebe i sistemske integracije

Otvoreno okruženje Teamcenter sistema omogućava povezivanje do ključnih sistema, kao što su Matlab / Simulink, Rhapsody i Sparx, koji čine vaše PLM okruženje. Može se lako iskoristiti i integracija sa Microsoft Office (Excel, Word i Visio), koji vam omogućava upotrebu podataka i poznatih formi u zahtevima i svim slojevima korisničkog interfejsa povezanog sa informacijama o proizvodu.

Pregled prednosti i ključnih funkcija

  • Smanjivajne rizika povezanih sa razvojem novih proizvoda jer sa preciznim činjenicama korisnik tačno razume zahteve/osobine proizvoda, programskih i strukturnih ograničenja i probleme povezane sa proizvodnjom i kompletnim lancem uključenim u proizvodnju
  • Kombinacija razumevanja razvoja proizvoda, kako na sistemskom tako i na nivou specifičnih potreba, omogućava pripremu boljih odluka i izbor više mogućih kompromisa
  • Maksimalizacija prihoda kroz trženje pravih proizvoda u pravo vreme i na pravom tržištu
  • Povratne informacije omogućavaju lakša saznanja, kada je ugrožen strateški interes i upozoravaju odgovorne osobe o potencijalnim rizicima
  • Rukovođenje inženjerskih implementacija i zahteva
  • Upravljanje sa Teamcenter sistemom smanjuje rizike tokom razvoja novih proizvoda, jer korisnici imaju bolje razumevanje zahteva,programskih ograničenja, strukturnih ili nekih drugih problema  povezanih sa proizvodnjom i i kompletnim lancem uključenim u proizvodnju
Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.