Vizualizacija kroz kompletni životni ciklus

Teamcenter omogućava potpunu vizuelizaciju uz mogućnost nadogradnje funkcionalnosti. Teamcenter multi-CAD je nezavisno rešenje, koje omogućava pregled geometrije opterećenja iz bilo kog CAD sistema.

Teamcenter je otvorena tehnologija, ali i patentirana za JT tehnologiju - i najrasprostranjeniji korišćeni standardni protokol za 3D vizualizaciju na svetu. Zahvaljujući fleksibilnosti i otvorenosti JT formata sposoban je da neometano nadzire proces razvoja u svojim ranim fazama. Vama nije više potrebno nadzirati više CAD SW-a istovremeno. Različiti odeljci međusobno lako, bolje i efikasnije sarađuju , dele informacije i dodatne komentare priložene uz vizualizaciju. Ovakav vid rada poboljšava i ubrzava donošenje odluka. Pojedinačna odeljenja obavljaju svoje zadatke efikasnije, jer se lakše radi sa grafičkim podacima, testiraju nove mogućnosti i proveravaju funkcionalnosti virtualnih prototipova.

Poslovni procesi se lahko poboljšavaju sa sledećim dodatnim funkcijami

  • Osnovna - kompletna 2D i osnovna 3D vizualizacija proizvoda
  • Standard - 2D / 3D vizualizacija i objašnjenja
  • Professional - kompletna 2D / 3D Analiza
  • Mockup - prikaz kompletnog digitalnog prototipa i analiza oblika, dimenzija i funkcije

Rezime prednosti i funkcija:

Teamcenter Vizualizace

  • Teamcenter Grafička vizualizacija i saradnja omogućava jasniju percepciju i razumevanje kritičnih tački proizvoda i procesa
  • Odeljenja, koja ne rade sa CAD sistemima, lako sarađuju u ranijim fazama konstruiranja proizvoda
  • Upotreba digitalnog prototipa značajno smanjuje vreme i troškove izrade fizičkih prototipova
  • Mogućnost prilagodbe vizuelizacije posebnim dodacima koji su usmereni na pojedinačne procese, zaključno sa virtuelnom realnošću, automatizovanom analizom, virtuelnom ergonomijom, simulacijom tolerance, kreiranjem animacija, sertiikacijom kvaliteta i dizajnom montaže

 

Горе