Integrisana baza znanja

Teamcenter omogućava da vaša kompanija objedini sve važne informacije o proizvodima, procesima, proizvodnji i servisima iz različnitih aplikacija u jedan kompletan izvor znanja i sa tim zaštititi takve podatke u sklopu otvorenog i komplementarnog PLM sistema. Široki spektar funkcionalnosti doprinosi brzom i najvećem povratku uloženih sredstava u Teamcenter.

Kompletan PLM

Teamcenter lako upravlja svim vrstama podataka, koji definišu proizvod u njegovom kompletnom životnom ciklusu. Pri tom omogućava napredno pretraživanje, navigaciju, bezbednost i raznolikost podataka.

Podrška procesu

Teamcenter pamti i automatizuje procese i najbolja rešenja/primere (best-practise) kroz svoje PLM okruženje sa naprednim dostupom do procesnih tokova i funkcija konfigurisanih za upravljanje izmenama.

Osnova za implementaciju

Teamcenter nudi, u jednom paketu, kompletan sklop rešenja na način da se lako, svaka funkcionalna jedinica usmerena na specifične industrije, brzo primeni/upotrebi u praksi i ubrza povraćaj investicija u PLM.

Konfiguracije alata

Integrisana konfiguracija i programski alati za brzo i jednostavno rešenje funkcionalnosti u skladu sa specifičnim zahtevima korisnika.

Integracija Aplikacije

Teamcenter se lako integriše sa drugimi informacijskimi korporativnim sistemima (zaključno sa ERP-om i drugimi Teamcenter aplikacijama), i s time učinkovito upravlja procesima u kompletnom preduzeću.

Rezime prednosti i funkcija:
  • Oblikovanje jednoga središta za kompanijski know-how, sa kojim se lako radi i ​​nadgleda
  • Mogućnost brzih rešenja za integraciju i pokretanje industrijski specifičnih rešenja/tehnologija, čime se lakše i brže doprinosi povraćaju ulaganja.
  • Smanjivanje troškova i vremena implemenatcije kroz brzu konfiguraciju Teamcenter sistema bez potrebe za skupim promenama
  • Efikasna analiza troškova za sve poslovne aplikacije i kontola procesa u kompaniji  u nekoliko aplikacija
  • Prilagodljivost za različite organizacijske nivoe u kompaniji, kako bi se brže i lakše koristile prednosti Teamcenter na načina, koji najbolje odgovara njihovim potrebam
  • Mogućnost proširenja Teamcenter sa specializovani aplikacijamia koje se implementiraju na posebne zahteve PLM korisnika nudeći jednostavno održavanje i mogućnost budućih nadogradnji.
Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.