Integrisana baza znanja

Teamcenter omogućava da vaša kompanija objedini sve važne informacije o proizvodima, procesima, proizvodnji i servisima iz različnitih aplikacija u jedan kompletan izvor znanja i sa tim zaštititi takve podatke u sklopu otvorenog i komplementarnog PLM sistema. Široki spektar funkcionalnosti doprinosi brzom i najvećem povratku uloženih sredstava u Teamcenter.

Kompletan PLM

Teamcenter lako upravlja svim vrstama podataka, koji definišu proizvod u njegovom kompletnom životnom ciklusu. Pri tom omogućava napredno pretraživanje, navigaciju, bezbednost i raznolikost podataka.

Podrška procesu

Teamcenter pamti i automatizuje procese i najbolja rešenja/primere (best-practise) kroz svoje PLM okruženje sa naprednim dostupom do procesnih tokova i funkcija konfigurisanih za upravljanje izmenama.

Osnova za implementaciju

Teamcenter nudi, u jednom paketu, kompletan sklop rešenja na način da se lako, svaka funkcionalna jedinica usmerena na specifične industrije, brzo primeni/upotrebi u praksi i ubrza povraćaj investicija u PLM.

Konfiguracije alata

Integrisana konfiguracija i programski alati za brzo i jednostavno rešenje funkcionalnosti u skladu sa specifičnim zahtevima korisnika.

Integracija Aplikacije

Teamcenter se lako integriše sa drugimi informacijskimi korporativnim sistemima (zaključno sa ERP-om i drugimi Teamcenter aplikacijama), i s time učinkovito upravlja procesima u kompletnom preduzeću.

Rezime prednosti i funkcija:
  • Oblikovanje jednoga središta za kompanijski know-how, sa kojim se lako radi i ​​nadgleda
  • Mogućnost brzih rešenja za integraciju i pokretanje industrijski specifičnih rešenja/tehnologija, čime se lakše i brže doprinosi povraćaju ulaganja.
  • Smanjivanje troškova i vremena implemenatcije kroz brzu konfiguraciju Teamcenter sistema bez potrebe za skupim promenama
  • Efikasna analiza troškova za sve poslovne aplikacije i kontola procesa u kompaniji  u nekoliko aplikacija
  • Prilagodljivost za različite organizacijske nivoe u kompaniji, kako bi se brže i lakše koristile prednosti Teamcenter na načina, koji najbolje odgovara njihovim potrebam
  • Mogućnost proširenja Teamcenter sa specializovani aplikacijamia koje se implementiraju na posebne zahteve PLM korisnika nudeći jednostavno održavanje i mogućnost budućih nadogradnji.
Горе