Teamcenter sistem za područje zdravstva

Teamcenter Medical Base pruža najbolju i najkompletniju programsku opremu za integraciju svih podataka i dokumentata u skladu sa zdravstvenimi propisima i standardima kvaliteta tokom i u procesima razvoja, proizvodnje i distribucije industrijskih proizvoda u zdravstvu. S prilagodljivim i jednostavnim načinom upotrebe Teamcenter omogućava timovima i odeljenjima međumrežno povezivanje povezano sa nadzorom kvaliteta, sledljivosti i usaglašenosti sa standardima i bezbednosnim propisima. Medical Solutions Base omogućava proizvođačima medicinskih pomagala učinkovito zadovoljenje sve veće potražnje na tržištu i blagovremeno sprovođenje pristupačnosti tih potraživanih proizvoda.

Teamcenter Medical Base olakšava sve delatnosti povezane sa upravljanjem kompletnog životnog ciklusa medicinskih proizvoda i pomagala, pri čemu se olakšava i efikasnije upravlja propisanim koracima i skraćuje vreme potrebno za njihovo odobravanje, obradu i manji broj testiranja. Ovo ne smanjuje samo navedene troškove već smanjuje i zahteve za višekratnu obradu dokumentacije. U stvari ovakav vid poslovanja donosi veliki uticaj na konkurentnost kompanije i povaćanje njene tržišne vrednosti!

 

Teamcenter Medical Base pruža sveobuhvatan pristup upravljanju tehničke dokumentcije i dozvola, i na ovaj način omogućava konkretna ispunjenja svih zadataka, monitoring, istragu, izveštavanje i obaveštavanje o uslovima koji moraju da se ispune uzimajući u obzir projektovanje, proizvodnju, pakovanje, testiranje, aplikativnost, obradu pritužbi i reklamacija i pripremu korektivnih i preventivnih mera tokom životnog ciklusa nekog medicinskog proizvoda. Teamcenter Medical Base uključuje i konfigurator, koji omogućava korisniku podatka uvid u procese ili rukovodiocu odeljenja kvaliteta jasno definisane, sledljive i nadzirane (za svaku ponaosob klasu medicinskih pomagala) kompletne dokumentacije tokom i u različitim fazama životnog ciklusa nekog proizvoda.

 

Горе