NX CAD Obuka za NX administratore

Kurs se bavi instalacijom i administracijom NX sistema.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen IT administratorima koji će imati zadatak da upravljaju NX instalacijama i postavkama u kompaniji. Preduslov je poznavanje MS Windows administracije i mrežnih sistema.

Intenzitet kursa

Kurs je namenjen NX početnicima

Trajanje kursa

Obuka traje 1 dan

Sadržaj kursa
  • Osnovni NX rad
  • Instalacija, administracija i dijagnostika licencnog servera
  • Prilagođavanje lokalnog i mrežnog sistema 
  • Rad sa sistemskim promenljivima
  • Podešavanje šablona 
  • Postavljanje i prenos zadatih postavki Customer Defaults
  • Pravljenje sopstvenih traka sa alatkama i njihovo povezivanje sa makroima i * .dll programima.
  • Osnove postavki štampača i plotera  

 

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.