NX CAD Analiza modela i kontrola kvaliteta 3D i 2D podataka

Kurs će naučiti polaznike da koriste analizu modela, alate za kontrolu kvaliteta. Kurs je fokusiran na rešavanje kvaliteta pojedinačnih modela, metoda i postupaka koji se koriste za kreiranje modela i sklopova, usklađenosti sa propisanim procedurama ili standardima kompanije.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov je završetak kursa NX CAD Komplet, slobona forma NX CAD

Intenzitet kursa

Kurs je namnjen polaznicima sa predznanjem, srednji nivo.

Trajanje kursa

Obuka traje 1 dan.

Sadržaj kursa
  • Podela područja kvaliteta - model, sklop, struktura sklopova, korišćeni postupci ...
  • Kontrola kvaliteta modela - uvezena geometrija
  • Oporavak modela, dodavanje zidova koji nedostaju itd.
  • Definisanje testova za proveru usklađenosti sa standardima kompanije
  • Evaluacija testa
  • Postavljanje automatske validacije modela i sklopova sa mogućnošću definisanja sveobuhvatnog skupa testova

 

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.