NX CAD Analiza modela i kontrola kvaliteta 3D i 2D podataka

Kurs će naučiti polaznike da koriste analizu modela, alate za kontrolu kvaliteta. Kurs je fokusiran na rešavanje kvaliteta pojedinačnih modela, metoda i postupaka koji se koriste za kreiranje modela i sklopova, usklađenosti sa propisanim procedurama ili standardima kompanije.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov je završetak kursa NX CAD Komplet, slobona forma NX CAD

Intenzitet kursa

Kurs je namnjen polaznicima sa predznanjem, srednji nivo.

Trajanje kursa

Obuka traje 1 dan.

Sadržaj kursa
  • Podela područja kvaliteta - model, sklop, struktura sklopova, korišćeni postupci ...
  • Kontrola kvaliteta modela - uvezena geometrija
  • Oporavak modela, dodavanje zidova koji nedostaju itd.
  • Definisanje testova za proveru usklađenosti sa standardima kompanije
  • Evaluacija testa
  • Postavljanje automatske validacije modela i sklopova sa mogućnošću definisanja sveobuhvatnog skupa testova

 

Горе