NX CAD Mold Wizard

Kurs će naučiti polaznike kako da koriste alate za automatizaciju dizajna alata za brizganje.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX za dizajniranje kalupa za injekciono ubrizgavanje plastike. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov je završetak kursa NX CAD Komplet. 

Intenzitet kursa

Kurs je namenjen naprednim korisnicima.

Trajanje kursa

Obuka traje 2 dana

Sadržaj kursa
  • Priprema dela za upotrebu MW
  • Kreiranje projekta - kreiranje sklopa alata od šablona
  • Analiza uglova
  • Kreiranje podeone ravni
  • Kućišta
  • Upotreba standardnih delova
  • Sistemi hlađenja
  • Crteži
  • Sastavnice
Горе