NX CAD Progressive Die Wizard

Kurs će naučiti korisnike kako da koriste alate za automatizaciju dizajna progresivnih alata za štancovanje.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX za dizajniranje alata za presovanje. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov je završetak kursa NX CAD Komplet. Prednost je završena obuka za sheet metal.

Intenzitet kursa

Kurs je namenjen naprednim korisnicima

Trajanje kursa

Obuka traje 2 dana

Sadržaj kursa
 • Priprema dela za upotrebu PDW
 • Stvaranje postepenog razvoja
 • One-step razvoj oblika
 • Izrada projekta, struktura izveštaja 
 • Dizajn rasporeda razvijenog oblika na traci od lima, više alata
 • Dizajn alata za sečenje
 • Simulacija sečenja
 • Kućišta i standardni delovi
 • Korišćenje biblioteke standardizovanih delova
 • Proračun sila
 • Konstrukcija matrice
 • Automatizacija izrade crteža
 • Sastavnice
Горе