NX CAD PMI

Kurs pokriva područje dodavanja negeometrijskih informacija 3D modelu dela, kao što su dimenzionisanje, tolerancija i obrada itd. (Product Manufacturing Information)

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji će obezbediti 3D modele sa dimenzijama i tolerancijama za proizvodnju. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov je završetak kursa NX CAD Komplet.

Intenzitet kursa

Kurs je namnjen polaznicima sa predznanjem, srednji nivo.

Trajanje kursa

Obuka traje 1 dan

Sadržaj kursa
  • Kreiranje i podešavanje PMI
  • Podela PMI-a na poglede modela
  • Dimenzionisanje PMI, tolerancije i hrapavost površine
  • Komentari
  • Preseci
  • PMI pretraga i izveštaj
  • Upotreba PMI u crtežima
  • Praktični primeri

 

Горе