NX CAD za CAM korisnike

Kurs je uvod u NX CAD za korisnike koji će raditi kao CNC programeri.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen NC programerima koji koriste NX uglavnom u oblasti CAM-a. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov je minimalno iskustvo u inženjerstvu u srednjoškolskom ili visokom obrazovanju sa tehničkim fokusom ili tehnološkom praksom.

Intenzitet kursa

Kurs je namenjen NX početnicima

Trajanje kursa

Obuka traje 3 dana

Sadržaj kursa
  • NX okruženje, kontrola i rad sa fajlovima
  • Koordinatni sistemi
  • Referentne ravni i ose
  • Osnove sketch-a
  • Ekstrudirana tela i bulove operacije
  • Krive
  • Orijentacija u 3D prostoru
  • Praktični primeri
Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.