NX CAD za CAM korisnike

Kurs je uvod u NX CAD za korisnike koji će raditi kao CNC programeri.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen NC programerima koji koriste NX uglavnom u oblasti CAM-a. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov je minimalno iskustvo u inženjerstvu u srednjoškolskom ili visokom obrazovanju sa tehničkim fokusom ili tehnološkom praksom.

Intenzitet kursa

Kurs je namenjen NX početnicima

Trajanje kursa

Obuka traje 3 dana

Sadržaj kursa
  • NX okruženje, kontrola i rad sa fajlovima
  • Koordinatni sistemi
  • Referentne ravni i ose
  • Osnove sketch-a
  • Ekstrudirana tela i bulove operacije
  • Krive
  • Orijentacija u 3D prostoru
  • Praktični primeri
Горе