NX CAD Interpart Modeling, WAVE

Kurs upoznaje učesnike sa progresivnim metodama konceptualnog modeliranja i mogućnostima asocijativnosti na polju razvoja mašina i dizajna alata.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX u polju razvoja mašina i dizajniranja alata i kalupa. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov je završetak kursa NX CAD modeliranje.

Intenzitet kursa

Kurs je namenjen naprednim korisnicima

Trajanje kursa

Obuka traje 2 dana

Sadržaj kursa
  • Master model concept
  • Interpart expressions
  • WAVE - interpart modelling
  • Funkcije modula WAVE / suppress, freeze, restore itd.
  • Efektivno postizanje pune i delimične parametarije
  • Saveti i tehnike
  • Skice i interpart modeling, kao sredstvo idejnog dizajna sklopa
  • Praktični primeri
Горе