NX CAD Interpart Modeling, WAVE

Kurs upoznaje učesnike sa progresivnim metodama konceptualnog modeliranja i mogućnostima asocijativnosti na polju razvoja mašina i dizajna alata.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX u polju razvoja mašina i dizajniranja alata i kalupa. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov je završetak kursa NX CAD modeliranje.

Intenzitet kursa

Kurs je namenjen naprednim korisnicima

Trajanje kursa

Obuka traje 2 dana

Sadržaj kursa
  • Master model concept
  • Interpart expressions
  • WAVE - interpart modelling
  • Funkcije modula WAVE / suppress, freeze, restore itd.
  • Efektivno postizanje pune i delimične parametarije
  • Saveti i tehnike
  • Skice i interpart modeling, kao sredstvo idejnog dizajna sklopa
  • Praktični primeri
Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.