NX CAD Napredni sketch

Kurs pokriva oblast modeliranja - kreiranje i korišćenje skica.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX u polju razvoja mašina. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov je završetak kursa NKS CAD modeliranje

Intenzitet kursa

Kurs je namnjen polaznicima sa predznanjem, srednji nivo.

Trajanje kursa

Obuka traje 1 dan

Sadržaj kursa
  • Sketch - metode i tehnike izrade
  • Efektivno postizanje pune i delimične parametarije
  • Saveti i tehnike
  • Import sketch-a
  • Skice i interpart modeling, kao sredstvo idejnog dizajna sklopa
  • Praktični primeri
Горе