NX CAD Sheet Metal II

Kurs pokriva područje izrade delova od lima u NX CAD-u.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX za dizajniranje proizvoda izrađenih savijanjem i oblikovanjem lima. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov je završetak kursa NKS CAD modeliranje. Nakon završetka obuke za NKS CAD Sheet Metal I, može se izvoditi samo diferencijalna obuka.

Intenzitet kursa

Kurs je namnjen polaznicima sa predznanjem, srednji nivo.

Trajanje kursa

Obuka traje 2 dana. Kao diferencijalni trening samo 1 dan.

Sadržaj kursa
  • Osnovi primene NX Sheet Metal - podešavanja i standardi
  • Strategije i postupci za izradu modela delova od lima
  • Konstruktivni elementi za modeliranje delova od lima proizvedenih savijanjem
  • Kontrsukcije kovanih elemenata
  • Razvijeno stanje i izvoz podataka za proizvodnju
  • Modelovanje i razvoj elemenata od lima opštih oblika
  • Praktični primeri

 

Горе