NX CAD Sheet Metal I

Kurs pokriva oblast kreiranja delova od lima u NX CAD-u

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX u dizajnu proizvoda proizvedenih savijanjem lima. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov je završetak kursa NKS CAD modeliranje.

Intenzitet kursa

Kurs je namnjen polaznicima sa predznanjem, srednji nivo.

Trajanje kursa

Obuka traje 1 dan

Sadržaj kursa

  • Osnovi primene NX Sheet Metal - podešavanja i standardi
  • Strategije i postupci za izradu modela delova lima
  • Konstruktivni elementi za modeliranje delova od lima proizvedenih savijanjem
  • Modelovanje i razvoj prelaznih delova lima
  • Konverzija solid komponenata u sheet metal deo
  • Razvijeno stanje i izvoz za proizvodnju
  • Praktični primeri

 

 

Горе