NX CAD Sheet Metal I

Kurs pokriva oblast kreiranja delova od lima u NX CAD-u

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX u dizajnu proizvoda proizvedenih savijanjem lima. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov je završetak kursa NKS CAD modeliranje.

Intenzitet kursa

Kurs je namnjen polaznicima sa predznanjem, srednji nivo.

Trajanje kursa

Obuka traje 1 dan

Sadržaj kursa

  • Osnovi primene NX Sheet Metal - podešavanja i standardi
  • Strategije i postupci za izradu modela delova lima
  • Konstruktivni elementi za modeliranje delova od lima proizvedenih savijanjem
  • Modelovanje i razvoj prelaznih delova lima
  • Konverzija solid komponenata u sheet metal deo
  • Razvijeno stanje i izvoz za proizvodnju
  • Praktični primeri

 

 

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.