NX CAD - Rad sa importovanom geometrijom / neparametarski modeli

Kurs pokriva oblast uređivanja neparametrijskih delova, uvezenih geometrija iz drugih CAD sistema.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX kada rade sa uvoznom geometrijom. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov je završetak kursa NX CAD Modelling ili NX CAD Komplet.

Intenzitet kursa

Kurs je namnjen polaznicima sa predznanjem, srednji nivo. 

Trajanje kursa

Obuka traje 1 dan

Sadržaj kursa
  • Import – prevod podataka iz stranih formata
  • Popravka uvezene geometrije
  • Neparametarsko uređivanje dela - sinhrono modeliranje
  • Praktični primeri

 

Горе