NX CAD Free Form

Kurs pokriva stvaranje čvrstih tela i površina slobodnog oblika u NX CAD-u.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX za dizajniranje proizvoda opšte definisanog oblika. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov je završetak kursa NX CAD modeliranje.

Intenzitet kursa

Kurs je namnjen polaznicima sa predznanjem, srednji nivo. 

Trajanje kursa

Obka traje 2 dana

Sadržaj kursa
  • Rad sa opštim krivima
  • Strategije za stvaranje zapreminskih i površinskih tela slobodnim oblikom
  • Primarni elementi - mešovani i izvučeni iz krivih
  • Tranzicioni elementi – rounding, bridge, transition
  • Offsets, cuts and extensions
  • Stvaranje čvrstog tela iz geometrije površine
  • Analiza krive i površine
  • Praktični primeri

 

Горе