NX CAD Assembly II

Kurs pokriva područje kreiranja sklopova u NX CAD-u. Predmet obuke je rad sa sklopovima i velikim sklopovima.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX za kreiranje sklopova ili konceptualnu pripremu modela u CAD-u. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov za obuku je završetak kursa NKS CAD Modeliranje ili diferencijalna obuka NKS CAD assembly I.

Intenzitet kursa

Kurs je namnjen polaznicima sa predznanjem, srednji nivo

Trajanje kursa

Ukupno 2 dana, ukoliko ste završili kurs NX CAD Assembli I kao diferencijalni trening samo 1 dan.

Sadržaj kursa
  • Upoznavanje sa principom rada sa sklopovima u NX-u
  • Sklopovi - rad sa komponentama, kretanje kroz sklop, umetanje i pozicioniranje komponenata
  • Analiza kolizija i izvestaji
  • Podešavanja komponenata, specifikacija
  • Interpart modeling – WAVE, interpart expressions
  • Wave – puna funkcionalnost
  • Part families – porodice sličnih delova zasnovane na tabeli
  • Kloniranje sklopova
  • Rad sa velikim sklopovima – metode i funkcije
  • Praktični primeri 
Горе