NX CAD Assembly I

Kurs pokriva područje izrade sklopova u NX CAD-u. 

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX za kreiranje sklopova ili konceptualnu pripremu modela u CAD-u. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov za obuku je završetak kursa NX CAD modeliranje.

Intenzitet kursa

Kurs je namnjen polaznicima sa predznanjem, srednji nivo

Trajanje kursa

Obuka traje 2 dana

Sadržaj kursa
  • Upoznavanje sa principom rada sa sklopovima u NX-u
  • Sklopovi - rad sa komponentama, kretanje kroz sklop, umetanje i pozicioniranje komponenata
  • Analiza kolizija i izvestaji
  • Podešavanja komponenata, specifikacija
  • Interpart modeling – WAVE, interpart expressions
  • Part families – porodice sličnih delova zasnovane na tabeli
  • Definicija deformabilnih delova - opruga, creva
  • Promenljivo pozicioniranje delova - Arrangemets i Position override
  • Praktični primeri

 

Горе