NX CAD Assembly I

Kurs pokriva područje izrade sklopova u NX CAD-u. 

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX za kreiranje sklopova ili konceptualnu pripremu modela u CAD-u. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov za obuku je završetak kursa NX CAD modeliranje.

Intenzitet kursa

Kurs je namnjen polaznicima sa predznanjem, srednji nivo

Trajanje kursa

Obuka traje 2 dana

Sadržaj kursa
  • Upoznavanje sa principom rada sa sklopovima u NX-u
  • Sklopovi - rad sa komponentama, kretanje kroz sklop, umetanje i pozicioniranje komponenata
  • Analiza kolizija i izvestaji
  • Podešavanja komponenata, specifikacija
  • Interpart modeling – WAVE, interpart expressions
  • Part families – porodice sličnih delova zasnovane na tabeli
  • Definicija deformabilnih delova - opruga, creva
  • Promenljivo pozicioniranje delova - Arrangemets i Position override
  • Praktični primeri

 

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.