NX CAD Drafting

Kurs pokriva područje izrade crteža u NX CAD-u. Predmet obuke je NX okruženje i sve resursi modlua za kreiranje crteža.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX za kreiranje 3D modela. Polaznik kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi. Preduslov je završetak kursa za modeliranje NKS CAD.

Intenzitet kursa

Kurz je namnjen polaznicima sa predznanjem, srednji nivo

Trajanje kursa

Obuka traje 2 dana

Sadržaj kursa
  • NX okruženje
  • Gateway i Assemblies – operativne funkcije prilikom izrade crteža
  • Izrada novog crteža i njegovo uređivanje
  • Izrada crteža iz 3D geometrije - stvaranje pogleda, preseka i detalja, uređivanje i podešavanje
  • Ose, kote, tekstovi, tabele, obradni simboli, oznake zavara, korisnički simboli
  • Sketch u crtežu
  • Sklopni crteži – konfiguracije sklopa, skrivanje komponenata u pogledima, eksplodirani pogledi
  • Sklopni crteži – rad sa atributima za popunjavanje sastavnice, specifikacija i umetanje sastavnice
  • Praktični primeri

 

Горе