NX CAD Modeling

Kurs je uvod u NX CAD. Predmet obuke je NX okruženje i sva sredstva za 3D modeliranje, osim obliksa slobodne forme, izrade crteža i sklopova.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste NX za kreiranje 3D modela. Polaznici kursa dobiće materijale za obuku u elektronskoj formi.

Intenzitet kursa

Kurs je namenjen NX početnicima

Trajanje kursa

Ukupno 6 dana u dva ciklusa sa nedeljnom pauzom za vežbanje na vašem radnom mestu.

Sadržaj kursa
 • Uvod u 3D CAD modeliranje
 • NX okruženje, kontrola i rad sa fajlovima
 • Koordinatni sistemii
 • Referentne ravni i ose
 • Skiciranje/Sketch
 • Eksrtrudirana tela
 • Bulove operacije
 • Modeliranje strukturnih elemenata
 • Kopiranje elemenata
 • Parametri modela, uređivanje, asocijativnost
 • Rad sa stablom istorije modela  – Part Navigator
 • Praktični primeri
Горе