Proizvodnja i razvoj

 

ProPelety s.r.o. je kompanija osnovana 2009. godine kao 100% vlasništvo kompanije AXIOM TECH s.r.o. Bavi se složenim razvojem tehnologija za izradu poluproizvoda i  proizvoda iz obnovljivih prirodnih resursa i otpada. Kompanija ProPelety s.r.o. izrađuje proizvodne linije i delove za optimalizaciju potrošnje energije u srednjim i velikim poljoprivrednim kobinatima fokusiranim na proizvodnju i gajenje različitih vrsta biljnih kultura.

Hala ProPeletyKonstruktori kompanije AXIOM TECH s.r.o. razvili su tehnologiju za preradu i korišćenje energije  iz biljnog otpada i brzo obnovljivih izvora i resursa na bazi peletalizacije.

Sva oprema i linije su razvijene i konstruisane od strane naših inženjera u CAx/PLM systemima NX CAD, NX Simulation. Podaci iz razvoja i drugi podaci upravljani su uz pomoć  PLM sistema TeamcenterRealizaciju svih naloga vezanih za ove aktivnosti obavlja 100% podružnica kompanije AXIOM TECH, kompanija ProPelety s.r.o.

Kompanija AXIOM TECH s.r.o. aktivno učestvuje u okviru programa POTENCIAL   „Centra za razvoj mašina i opreme za proizvodnju upotrebljivih energenata na bazi bio masa“, i gde god postoji razvoj obnovljivih izvora energije.

ProPelety s.r.o. nudi dve vrste linija za izradu peleti -  ProPelety Standard i ProPelety Wood - i namenjene su za srednja i velika poljoprivredna gazdinstva sa fokusom proizvodnje biljnih kultura koje mogu imati koristi od procesovanja biljnog materijala i drvnog otpada u dragoceno gorivo.

ProPelety Standard

Peletizaciona linija ProPelety 700/1000/1400 Standard je dizajnirana za efektivno iskorišćenje bio masa (slama, seno, ljuske, ljuspe itd...) žitarica, mahunarki, trava i ostalih kultura koje se mogu koristiti za gorivo u obliku agro peleta.

ProPelety Wood

Peletizaciona linija ProPelety 500/1000 Wood koristi kao ulazni materijal piljevinu ili strugotinu dobijenu kao otpad pri sečenju ili obradi drveta.

 

Više informacija možete naći  na sajtu www.propelety.cz ili nas možete direktno kontaktirati.

 

Aktuelnosti

     

     

     

     

    Горе