Simulacije proizvodnih procesa

V rámci našich služeb nabízíme i zpracovávání projektů v systému Plant Simulation.

Přínosy využití Plant Simulation

 • Simulace výrobních procesů AXIOM TECHOptimalizace výrobních a logistických procesů
 • Optimální nastavení velikosti skladů a zásobníků
 • Efektivní plánování a využití pracovníků
 • Plánování a optimalizace nově zaváděné výroby
 • Operativní plánování a optimalizace sekvencí výrobních dávek

V projektech se velice často řeší

 • Simulace a vyhodnocení různých variant řešení pro usnadnění strategických rozhodnutí
 • Vliv poruch a odstávek na produkci
 • Zjišťování a eliminace úzkých míst ve výrobě
 • Denní operativní plánování výroby se zaměřením na maximální využití aktuálně dostupných zdrojů při změnách vstupů

Úspory při využití simulace

 • 3 - 6 % úspora investic (snížení investičního rizika)
 • 15 - 20 % zvýšení produktivity stávajícího systému (maximální využití zdrojů)
 • 5 - 20 % snížení nákladů pro nový systém(optimální nadimenzování systému včetně velikostí buferů)
 • 20 - 60 % snížení časů a zásob

Návratnost investice

Náklady vs. přínos je průměrně na 1:12
(1 investovaná Kč vydělá / ušetří 12 Kč)