Simulacije proizvodnih procesa

Kao deo naših usluga, nudimo i obradu projekata u sistemu Plant Simulation.

Prednosti korišćenja Plant Simulation

Simulace výrobních procesů AXIOM TECH

 • Optimizacija proizvodnih i logističkih procesa
 • Optimalno podešavanje veličine skladišta i skladišnog prostora
 • Efektivno planiranje rada zaposlenih
 • Planiranje i optimizacija novouvedene proizvodnje
 • Operativno planiranje i optimizacija sekvenci proizvodne serije 

Česte potrebe u projektima

 • Simulacija i evaluacija različitih varijanti rešenja za olakšavanje strateških odluka
 • Uticaj kvarova i prekida na proizvodnju
 • Otkrivanje i uklanjanje ”uskih grla“ u proizvodnji
 • Svakodnevno operativno planiranje proizvodnje sa fokusom na maksimalnom iskorišćenju trenutno dostupnih resursa prilikom promene inputa

Ušteda pri korišćenju simulacije

 • 3 - 6% investicione uštede (smanjenje investicionog rizika)
 • 15 - 20% povećanje produktivnosti postojećeg sistema (maksimalno korišćenje resursa)
 • Smanjenje troškova za 5 - 20% za novi sistem (optimalno predimenzioniranje sistema, uključujući veličine buffer-a)
 • Smanjenje vremena i zaliha za 20 - 60%

Povraćaj investicije

Troškovi i koristi su u odnosu 1:12

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.