NOVA VERZIJA VERICUT 7.2.3: MOĆNI ALATI I JEDNOSTAVNOST TAČNO GDE SU VAM POTREBNI!

VERICUT verzija 7.2.3 sadrži nekoliko novih funkcija koje čine zajedničke poslove brže i lakše nego ranije. Novo izdanje sadrži i mnoga poboljšanja koja se odnose na ubrzavanje kalkulacija. Ovo ubrzanje se postiže kroz optimizaciju koda i rezultatima koje VERICUT sada dobija brže na vašem postojećem hardveru.

Nova poboljšanja u VERICUT 7.2.3

Opis promena u verziji 7.2.3 VERICUT

Racionalizacija korištenje višeprocesorskim stanica

Funkcija Refine Display je sada 50% brža sa usklađivanjem učešća procesora. Dodaje se sposobnost za obavljanje ovih proračuna u pozadini sa opcijom da se nastavi rad sa okruženjem.

Brže mogućnost provere „undercut“

U VERICUT 7.2 sada može koristiti nevidljivi model za Auto-diff. Time se izbegavaju nagomilane kontrole podrezivanja u manje sinoptičkim situacijama. Takođe je moguće kontrolisati konstantne osobine podrezivanja definisanih unutar projektnog stabla, korisnik sada bira samo pojedinačne elemente za proveru i upravljanje prekidačima u modelu komponente. Svi projekti VERICUT pre verzije 7.2 zbog ove promene se ponovno automatski snimaju, tako da se može odmah preuzeti prednost ovih poboljšanja na postojećim VERICUT projektima.

Poboljšanja stabla projekta

Vylepšení stromu projektu VERICUT 7.2Na zahtev aktivnih korisnika VERICUT je dodao mogućnost korišćenja CTRL, SHIFT u radu sa stablom projekta i njegovih pojedinačnih komponenti. Sada je moguće napraviti više selekcija koje koriste ove tastere, gde je logika zajedničkih atributa dozvola. To znači da ukoliko postoji više komponenti istog tipa, meni će se pojaviti samo u onim operativnim elementima koji se mogu menjati za sve komponente odjednom.

Dalje, poboljšan rad sa VERICUT projektima koji sadrže više radnih komada, kao što su na primer u kuli rasporedu za obradu na horizontalnim mašinama. Sada korisnici ne spajaju automatski radne komade za dalji rad, već mogu da rade pojedinačno sa svakim od radnih komada posebno. Ovo donosi nove mogućnosti, posebno u operacijama, gde smo prošli primere radnih komada za druge tehologije obrade. Ovo poboljšanje smanjuje zahteve za RAM memorijom jer sledeća postavka samo prolazi kroz deo prethodnog VERICUT projekta, koji nam je zaista potreban.


Više mogućnosti za pripremu alata za obradu

Příprava nástrojů VERICUT 7.2Od nove verzije se mogu koristiti STL direktno kao geometrija za obradu. Nema potrebe za prilagođavanje. Uvezeni CAD alati više ne zahtevju geometriju profila. Ove geometrije sada mogu biti automatski generisane pomoću automatskog uvoz. Svi CAM interfejsi su modifikovani tako da uzimaju od sve prednosti iz ovih novih mogućnosti.

Kada se radi sa sklopovima alata moguće ponovo pozvati iz biblioteke komponente kao što su reference iz drugih biblioteka, tako da se mogu imati biblioteke koje sadrže samo informacije o držačima, nastavcima ili reznim delovima. Ovo eliminiše upotrebu referenci za ove biblioteke i dupliciranje podataka. Ove promene dodaju mogućnost za zaključavanje biblioteke za prevenciju slučajnog prebrisavanja podataka kada ih koristi više korisnika.

U VERICUT verziji 7.2 je takođe dodata nova vrsta instrumenta na osnovu zahteva postojećih korisnika VERICUT-a koji se koriste za definisanje poliranje alata. Moguće je da se ovaj alat definiše u dva osnovna oblika. Prvi se koristi za definisanje obrisa točka za poliranjem, a drugi za smanjenje ukupne širine alata za poliranje tako da se štiti od njegovog opterećenja i trenja. Gledano mašinska obrada je realizovana tako da materijal koji se uklanjanja se ne prikazuje, ali je istaknuta kontaktna površina pri definisanju ovih tela. Zelena je vidljivo područje, koje je zosnovano na toleranciji tehnoloških parametara i sistema. VERICUT crvena pokazuje oblasti koje su već razvijene izvan mogućih oblasti za alate.


Interaktivna optimizacija

Interaktivní optimalizace VERICUT 7.2Optimizacija je prošla kroz veliki pomak dodavanjem funkcije tzv. Interaktivna optimizacija, gde će zasnovano na prvom prolazu biti učitani svi neophodni tehnološki podaci za alat, a onda se može proizvoljno promeniti optimizacioni kriterijum po potrebi. Da bi ste otvorili popis optimizacionog NC koda nije uvek neophodno ponovo pokrenuti optimizacioni proces, već modul OptiPath vodi računa o ažuriranju ulaza u dati NC program. To znači da se rezultat vidi odmah u optimizacionom meniju, koji je za interaktivnu optimizaciju potpuno redizajniran.


Jačanje sistema kontrole podrške emulacije

Kao što smo navikli, tako sa svakom novom verzijom VERICUT je upotpunio nove karakteristike u svim podržanim sistemima kontrole. Tako je i sa VERICUT Version 7.2. Na primer, korisnici sada mogu kontrolisati siteme SINUMERIK 840D i iskoristiti korist od novih funkcija kao što su:

 • Proširena funkcionalnost CYCLE800 sa dvostrukim parametrima PARTFRAME od svake rotacione ose tokom kretanja različitih podsistema.
 • Dodata podrška za indirektni G-kod komande uz pomoć indeksiranja
 • Sposobnost čuvanja modalnog stanja pri unosu procedure
 • Automatska konverzija brojeva izmeđz binarnih i heksadecimalnih sistema


Proširenje kontrola korekcija

Simulacija kretanja omogućuje kompenzaciju prečnika, sada simulira sva kretanja od početka korekcije sve do njenog isključenja. Moguće je prikazati kako izgleda nekontrolisana putanja i kompenzovana upotrebom unutrašnjeg pregledača.


I još mnogo toga....

 • VERICUT 7.2Novi Esprit - VERICUT interfejs
 • Oko 100 drugih poboljšanja i ažurira CAM interfejs
 • Mogućnost stvaranja biblioteki u *.csv i Microsoft Ekcel spremljenih fajlova
 • Poboljšanje simulacija alat minimalnih visina
 • Dalja pojednostavljenja i poboljšanja vezana za korisnički interfejs
 • Automatski preokret radnog komada tokom struganja na višestrukim vretenima
 • Simulacija vodenog mlaza tokom rotacije vretena je sada 20x brža
 • Pridodana je nova rezulucija boja kretanja tokom pregleda u Vericut Rewiever-u
 • Povećana je brzina unosa fajlova u Vericut Reviewer-u
 • Dodata je mogućnost snimanja fajlova Vericut rezimea projekta direktno u zip fajlu
 • Nova opcija za prikaz dinamike rezanja
Горе