Jack

Jack je kompleksni 3D simulacioni alat za analiziranje i procenu ljudskog ponašanja na poslu. Ovaj alat donosi mogućnost simulacije, nadzora i procene radnih aktivnosti i radnih okruženja koji su u sprezi sa ljudskim radom. Uz pomoć Jack-a, alata Digitalne fabrike TECNOMATIX , kreiranog da simulira ljudsku aktivnost, može se u virtualnom okruženju izsimulirati svaki ljudski radni proces bez ulaganja u probnu opremu i tehnologiju.

Tecnomatix alatima za analizu ljudskih resursa i mogućnosti, moguće je poboljšati ergonomske i industrijske radne zahteve već u najranijim fazama procesa proizvodnje bez obzira na komplikovanost proizvodnje (automobilska, avio ili neka druga) ili proizvodnih osobina. Digitalno okruženje može se kreirati sa virtuelnim ljudima i prilagodljivim rasporedom i na taj način izsimulirati realni rad sa odgovarajućim brojem ljudi i njihovim fizionomijama. Sa ovim alatom mogu se vršiti simulacije realnih problema koji se javljaju u ljudskom radu poput rizik od povrede, broj potrebnih ljudi za neki proces, dostupnost alata ili delova, vidno polje učesnika u procesima, uvid u fizička operećenja koja se javljaju tokom procesa kako bi se ograničio/smanjio zamor i potrebna energija i mnoge druge realne situacije koje mogu da se pokažu kao relevantne u toku procesa. Sa ovakvim pristupom doprinosi se znatnom povećanju efikasnosti i  produktivnosti zaposlenih, logističkih procesa i smanjenju rizika od povrede i odsustva radno sposobnog ljudstva.

Digitální továrna Tecnomatix JackJack je kompleksni 3D simulacioni alat za procenu ljudskog ponašanja i uticaja na poslu. Omogućuje simuliranje, kontrolisanje i ispitivanje uticaja rada i radnog okruženja na ljude koju učestvuju u prizvodnji. Trenutno je najbolji ergonosmki alat za simulaciono optimizovanje radnog okruženja i njegovo kotrolisanje  u skladu sa ljudima i njihovim navikama. Biomehanički, precizni, digitalni model čoveka sa realnim fiziološkim rasponom pokreta i antropometrijom, prvobitno, je razvijen za potrebe NASA. Ovakva pristup omogućava brzo kreiranje simulacije svih pokreta putem inverzivne kinematike. Uz pomoć data baza kreiranih na osnovu ispitivanja stanovništva (npr. ANSUR, NHANES III, CPSC, Caesar) može se definisati veličina svake populacije i na taj način doprineti virtuelnoj simulaciji ljudi nezavnisno od njihovog geografskog porekla sa njihovim realnim mogućnostima.

Jack je odličan alat za konstruktore, tehnologiju i stručnjake za montažu, ali je isto tako moćan alat za lekare, ergonome i profesionalce koji se bave zaštitama na radu i zdravstvenim rizicima radnika. Sa Jack alatom postiže se bolja zaštita radnika i poboljšava se učinkovitost u svakom pogledu. Temeljna analiza radnog okruženja, u CAD sredini, pre realne proizvodnje fizičkih komponenti, smanjuje troškove proizvodnje i vreme njihovog prilagođavanja pružajući okruženje koje je prijateljski orjentisano ka radnicima i proizvodnji.

Mogućnosti analize u digitalnom okruženju

 • Izvodljivost radnih operacija i ergonomski najbolja lokacija radnika/izvršioca
 • Opasnosti od povređivanja, umor i neželjeni položaji uz upoređivanje sa propisanim normama
 • Analiziranje radnih mesta i vidnih polja zavisno od različitih visina radnika
 • Analiza stanja tokom projektovanja poput dovoljno planiranog prostora za normalno odvijanje radnih procesa/izbegavanje različitih mogućnosti kolizija i itd..
 • Različite analize poput analize rizika povređivanja izazavanih premorom, biomehaničkog opterećenja različitih delova tela, upotrebe energije, proračun potrebnih pauza za odmor itd..

Doprinosi analiziranja proaktivne ergonomije i simulacije ljudskih faktora

 • Digitální továrna Tecnomatix JackPovećanje efikasnosti procesa i iskorišćenja resursa
 • Povećanje bezbednosti tokom proizvodnih procesa
 • Smanjenje broja mogućih povreda i odsustvovanja zbog bolesti
 • Smanjenje broja bilo kakvih odsustva
 • Smanjenje fluktacije ljudi /troškova za obuku novog ljudstva
 • Smanjenje mrtvog vremena tokom proizvodnje/optimizacija rasporeda svih potreba u radnom okruženju
 • Eliminacija naknadnih troškova koji mogu da se jave revidiranjem planova zbog otkrivenih problema sa performansama ljudi i upravljačkih operacija
 • Povećana produktivnost i kvalitet kao i sniženi troškovi dodatnih popravki/modifikacija
 • Smanjenj troškova i broja proizvodnih problema još pre fizičke izgradnje
 • Minimalizacija problema sa alatima, opremom, izgledom radnog okruženja i opremom
   
Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.