Vebinar: Digitalizacija mašinske industrije

Uštedite inženjersko vreme i rešite izazove primenom koncepta Digital Tvin.

 

 

Karakteristike digitalizacije su povezanost ljudi, uređaja i sistema  duž čitavog lanca vrednosti. Dostupnost podataka u realnom vremenu i stalna optimizacija.

Sa ciljem da predstavimo nove načine inženjerstva zasnovane na digitalnim nitima, želeli bismo da vas pozovemo na vebinar koji specijalno za područje Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije ogranizuje Siemens Digital Industries Software. Naglasak je na tome kako digitalni alati, uključujući hardverske i softverske aplikacije, mogu promeniti vaš pristup i kako efikasno dizajnirati, razviti proizvodnu liniju ili mašinu.

Trenutna mašinogradnja je složen i dugotrajan proces koji zahteva efikasnu saradnju više sektora. Potrebno je zadovoljiti zahteve kupaca, izvršiti procenu troškova i resursa potrebnih tokom tenderske faze kada je ograničeno  vreme sve veći izazov.

Pređite sa nepovezanih timova koji rade odvojeno kao mašinski inženjeri, inženjeri elektrotehnike, inženjeri puštanja u pogon i slično, na povezani pristup. Korišćenje pravih alata kao što su SIMIT, Solid Edge portfolio, TIA Portal može da optimizuje vaš rad, uštedi vaše vreme i novac.  Saznajte kako pristup koji se zasniva na digitalizaciji od hardvera do softvera može značajno da vam olakša rad, ispoštuje rokove i bude mnogo efikasniji u razvoju.

 

Digitalizacija umanjuje troškove i ubrzava dizajn!

Prijava za vebinar 

 

Organizator:

- Siemens Digital Industries Software

Ko bi trebalo da prisustvuje ovom sastanku:

- Svako ko je uključen u razvoj proizvoda, procese i automatizaciju.

Kada:

- Vebinar će se održati 10. februara 2021. u 10:00 po srednjeevropskom vremenu

Jezik vebinara:

- Vebinar i svi prateći materijali biće dostavljeni na ENGLESKOM

Agenda:

  • Zašto je digitalni blizanac proizvoda važan - 30 min
  • Kako možete promeniti svoje prakse programiranja, ispitivanja i puštanja u rad - 30 min
  • Prednosti primene ovih tehnika - 10 min
  • Pitanja i odgovori - 10 min

 

 

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.