Predstojeći seminari i događaji

Vebinar - Record

12. 10. 2023

Siemens NX CAD - Molded Part Design

Vebinar fokusiran na novu funkcionalnost u NX CAD - "Molded Part Design", omogući će vam da dublje istražite strategije za efikasno...

Vebinar - Record

19. 10. 2023

Kako analizirati rezultate simulacije

Fokus ove sesije će biti na istraživanju ključnih aspekata analize rezultata simulacije u procesu brizganja plastike.

Vebinar - Record

2. 11. 2023

Siemens NX CAD - MoldWizard

Siemens NX Mold Wizard je moćan alat za dizajniranje alata za brizganje plastike koji omogućava inženjerima da brzo i efikasno kreiraju...

Vebinar - Record

9. 11. 2023

Inovativne tehnologije: Injekciono brizganje metala i metalnog praha

Pozivamo vas da se pridružite ovoj informativnoj prezentaciji dok istražujemo tehnologiju injekcionog brizganja metala i metalnog...

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.