CAD, NX i Solid Edge

Naš portfelj za oblikovanje sistema temelji se na Siemens PLM sistemima. Za sveobuhvatnu pokrivenost konstruiranja, posebno za izradu/oblikovanje kompleksnih delova i velikih sklopova, najbolji je CAx sistem NX. Za područje klasičnog mašinskog dizajniranja, kreiranje delova iz pločastih materijala, idealan je CAD sistem Solid Edge.

CAD NX a Solid Edge

Parasolid i sinhrona tehnologija

Oba naša CAD sistema upotrebljavaju Parasolid jezgro napravljeno od strane Siemens PLM. Ovaj kernel je najviše korišćena osnova za SW modelovanje širom sveta. U oba naša sistema smo uključili i Sinhronu tehnologiju, koja predstavlja radikalan pristup ka kreiranju i  menjanju 3D modela.

NX je sistem integrisanih programskih rešenja, izgrađen na jedinstvenoj, otvorenoj i modernoj tehnološkoj osnovi i ​odražava u sebi sve aspekte procesa razvoja proizvoda, od ideje do proizvodnje. Ovo ga čini idealnim rešenjem za brzi razvoj proizvoda u svim njegovim segmentima/fazama: industrijsko modelovanje, konstruisanje, simulacije, tehnička dokumentacija, alatničarstvo, mašinska obrada.  Zbog svoje doslednosti i funkcionalnosti je prvenstveno usmeren na rad, a ne na marketing.

Solid Edge je veoma uspešan SW na češkom tržištu, jer ima široku bazu korisnika i pokazuje konstantno povećanje prodatih licenci. Solid Edge je danas, kao i od samog početka u aprilu 1996. godine, nosilac naprednih tehnologija, koje će ubrzo  postati standard u 3D modelovanju.

Preuzmite BESPLATNO Solid Edge Online Trial probnu verziju na 45 dana!

 

 

Aktuelnosti

    Горе