Rešenja

 

Našim kupcima  nudimo rešenja orjentisana ka proizvodu, upravljanju konstrukcijskim zadacima i upravljanjem kompletne proizvodnje. Ovi procesi uključuju veliki broj zaposlenih, kooperante, podizvođače, kupce, resurse i uz sve to veliku količinu podataka sa velikom osetljivošću i potrebom za tačnošću i snažnom povezanošću svih učesnika.

Product Lifecycle Management

Svi procesi, podaci, resursi moraju se pravilno obraditi, rasporediti i upravljati. Za ovakvu vrstu poslovanja koristi se Product Lifecycle Management (PLM) sistem.PLM rešenja su postala ključni alati i načini ka povežanju konkurentnosti i fleksibilnosti svih učesnika u proizvodnji. Pročitajte više informacija o PLM-u.

Industry 4.0

Poslednjih godina, naročito sa početkom Industry 4.0, raste značaj povezivanja PLM podataka i procesa sa proizvodnim resursima i njihova digitalizacija i upravljanje. Ključni koncept je tzv. Digital Enterprise, iliti sdruživanje PLM podataka sa alatima za kontrolu i upravljanje realnom proizvodnjom MOM/MES  i planiranjem resursa preduzeća ERP čime se zaokružuje digitalizacija svih procesa.

Pogledajte kako izgleda prava Digitalna Fabrika

 

 

Горе