Čt, 4. 6. 2020

Alatnica 21. veka - PLM Teamcenter

Sedmi vebinar iz serije Alatnica 21. veka predstavlja Teamcenter PLM rešenje koje po svojoj prirodi i funkcijama stvara nervni sistem podataka širom organizacije, pomažući aktivnoj saradnji i upravljanju pojedinačnim procesima. Vebinar je dizajniran za inženjere dizajna, dizajnere, proizvođače alata, rukovodioce projekata, NC programere i proizvodno osoblje.

Vreme održavanja: 10:00 - 11:00

Mesto: Webinar

Organizator: AXIOM TECH d.o.o, AXIOM TECH s.r.o.

Pristunost: 0


Alatnica 21. veka

vebinar  |  23. april - 19. jun  |  10:00 

 

Registracija za vebinar

  

Efikasnost proizvodnje alata zavisi od nivoa tehničke pripreme proizvodnje. Ova oblast doživljava veoma značajne promene tokom razvoja digitalnih tehnologija.

 • Da li zaposleni poznaju mogućnosti postojećih sistema za efikasniju tehničku pripremu?
 • Kako postaviti procese da bi se maksimalno ostvarili efekti svih tehničkih pod-rešenja u alatničarstvu?
 • Na koji način doći do sekundarnih prednosti upotrebe digitalne tehnologije u sopstvenoj proizvodnji?

 

Na ova i druga detaljna pitanja odgovara niz vebinara koji predstavljaju mogućnosti PLM i CAx sistema u procesu tehničke pripreme i u preseku tehničkih i proizvodnih aktivnosti alatničarstva.

Namenjeni su za različite profesije i položaje zaposlenih, kako bi bili međusobno informisani i sposobni da efikasno iskoriste sinergiju

 

23. april| 10:00 - 11:00

Efikasan dizajn kalupa, provera kvaliteta podataka za proizvodnju

 

Prvi vebinar iz serije Alatnica 21. veka predstavlja radni tok dizajna alata koji automatizuje procese dizajniranja i značajno smanjuje vreme dizajniranja. Vebinar je pripremljen za menadžere dizajna, dizajnere, proizvođače alata, menadžere projekata i prodaje.

 • Kreirajte projekat
 • Automatizacija procesa konstrukcije
 • Stvaranje višestrukih obrazaca i deljenje regiona
 • Upotreba biblioteka 
 • Proces kreiranja izbijača i rashladnog sistema
 • Dokumentacija

Deo koncepta rada je i kontrola kvaliteta izlaznih podataka za proizvodnju. Kvalitet podataka procenjuje se prema standardima kompanije i uzima u obzir obradivost, odnosno troškove proizvodnje.

30. april | 10:00 - 11:00
Izrada alata za oblikovanje lima, provera kvaliteta podataka za proizvodnju

Drugi vebinar iz serije Alatnica 21. veka predstaviće progressive die wizard koji automatizuje proces i značajno smanjuje vrijeme dizajna. Vebinar je namenjen za menadžere dizajna, dizajnere, proizvođače alata, menadžere projekata i prodajne ljude.

 • Izrada projekta, priprema dela za alat
 • Priprema rasporeda savijanja i sečenja
 • Automatizacija procesa konstrukcije i korišćenje biblioteka
 • Proces kreiranja probijanja, matrica, savijanja
 • Dokumentacija

Deo koncepta rada je i kontrola kvaliteta izlaznih podataka za proizvodnju. Kvalitet podataka procenjuje se prema standardima kompanije i uzima u obzir obradivost, odnosno troškovi proizvodnje.

7. maj | 10:00 - 11:00
Automatizacija procesa pripreme elektroda: CAD/CAM EDM

Treći vebinar iz serije Alatnica 21. veka predstaviće prednosti ujedinjenog okruženja Siemens CAD / CAM rešenja za pripremu složenih elektroda. Vebinar je namenjen inženjerima dizajna, dizajnerima, NC programerima i proizvodnom osoblju.

Visoka automatizacija pripreme elektroda biće predstavljena u rasponu od:

 • Modeliranje elektroda i izrada tehničke dokumentacije
 • Podešavanje obrade i varnice
 • Proces merenja elektrde
 • Mogućnost korišćenja robotskih linija za proizvodnju i kontrolu elektroda

14. maj | 10:00 - 11:00
Aktuelni trendovi obrade u CAM sistemu za modernu obradu alata

Četvrti vebinar serije Alatnica 21. veka pokazaće razvoj novih tehnologija i proizvodnih sposobnosti mogućnosti savremenih CAM modula. Vebinar je predviđen za inženjere dizajna, dizajnere, proizvođače alata, rukovodioce projekata, NC programere i proizvodno osoblje.

Na ovom seminaru će biti predstavljeno:

 • Napredne mogućnosti višestruke obrade sa naprdnim alatima
 • Mogućnosti adaptivne obrade
 • Automatizovane i intuitivne procedure programiranja NC koda

 

21. maj | 10:00 - 11:00
Koristite naprednu CAD / CAM funkciju da biste pronašli produktivnost u alatnici

Peti vebinar serije Alatnica 21. veka ponudiće nove pristupe i korisne usluge, na primer, za proizvodnju delova ploča koji donose značajne ekonomske efekte u proizvodnji. Vebinar je prdviđen za inženjere dizajna, dizajnere, proizvođače alata, rukovodioce projekata, NC programere i proizvodno osoblje.

CAD fajlovi mogu da nose mnogo informacija o delovima koji se mogu automatski koristiti u narednim inženjerskim aktivnostima. Sledeće strategije će biti predstavljene na vebinaru:

 • PMI – prenos informacija o proizvodnji proizvoda sa modela na CAM operacije
 • FBM – feature based mašinska obrada omogućava vam potpunu automatizaciju NC koda i optimizaciju operacija i alata

 

28. maj | 10:00 - 11:00
Efikasna konstrukcija i optimizacija proizvodnje u digitalnoj fabrici

4. jun | 10:00 - 11:00
PLM Teamcenter

Sedmi vebinar iz serije Alatnica 21. veka predstavlja Teamcenter PLM rešenje koje po svojoj prirodi i funkcijama stvara nervni sistem podataka širom organizacije, pomažući aktivnoj saradnji i upravljanju pojedinačnim procesima. Vebinar je dizajniran za inženjere dizajna, dizajnere, proizvođače alata, rukovodioce projekata, NC programere i proizvodno osoblje.

 • Upravljanje povezanim procesima (workflow)
 • Upravljajte svim podacima i dokumentima usmerenim na pojedinačne naloge ili projekte
 • Dodeljivanje administativnih prava
 • MRL – alat za upravljanje procesima od nabavke preko NC programiranja do skladišta
 • Mogućnost potpunog prenosa informacija sa TPV-a na planiranje i proizvodnju
 

 Registracija za vebinar

Registracija je besplatna, broj mesta je ograničen.

 

 

 

 

 

Webinar

Online seminar

AXIOM TECH d.o.o, AXIOM TECH s.r.o.