VERICUT Modul AUTO-DIFF

AUTO-DIFF omogućava automatsko upoređivanje CAD modela sa rezultatom VERICUT simulacije kao i označavanje razlika. Sa ovim modulom može da se identifikuju nepravilno obrađeni delovi. AUTI-DIFF se koristi da označi nedostatke ili greške u dizajnu.

Zašto koristiti AUTO-DIFF?

Obično, pre nego što je komponenta spremna za mašinsku obradu, konstrukcija (dizajn) prolazi kroz “ruke” različitih zaposlenih lica, odeljenja, kompanija i CAD/CAM sistema. Na kraju takvog procesa teško je reći da li putanja alata tačno reflektuje originalnu namenu dizajna. Jedini način da bi bili sigurni u ispravnost bez AUTO-DIFF-a je napraviti deo i uraditi inicijalnu inspekciju radnog komada.

AUTO-DIFF poredi simulirani i konstruisani model, tako da se može biti siguran da putanja alata tačno predstavlja originalni koncept. To skraćuje vreme obrade u početku proizvodnje kvalitetnih delova.

AUTO-DIFF smanjuje potrebno vreme za pripremu NC putanje alata. Programeri su u stanju da provere postojanje tragova oštećenja alata ili viška materijala dok rade na programu. Problemi su identifikovani i ispravljeni pre same mašinske obrade.

Poređenje tela

Za poređenje solid modela se mogu primeniti tela ili površine najpopularnijih CAD/CAM sistema. Projektovana konstrukcija je u poređenju sa odsimulovanim modelom radi identifikovanja podsecanja ili preostalog materijala. AUTO-DIFF omogućava poređenje modela sa drugim modelima simulirane obrade rezanjem VERICUT. Ova funkcija je korisna za upoređivanje različitih operacija kao što su grube obrade i dorade, ili završna obrada.

Poređenje površina

Bilo koja površina, grupe površina ili površinski modeli objekata mogu se uporediti sa simuliranim delovima. Oblast je preklopnjena na vrhu simuliranog dela, tako da to može prikazati tragove oštećenja, manjak ili višak materijala. Velika količina podataka iz veoma složenih putanja alata se mogu brzo uporediti. Model iz CAD sistema ne može biti potpuno zatvoren za rad sa AUTODIFF-em ili  model može biti nepotpun.

Poređenje tačaka

Ako nema podataka o solid modelu ili površinama mogu se koristiti tačke u prostoru (3D tačke). Tačke su postavljene na površini simuliranih komponenti. Kontrolne tačke dobijene iz CMM ili drugih ručnih metoda se upoređuju sa NC putanjom alata radi preciznog detektovanja grešaka.

Konstantno praćenje nepravilnosti

AUTO-DIFF vrši konstantnu proveru simulacije mašinske obrade. Nije neophodno da simulira ceo NC program pre provere podsecanja. Sa stalnim nadzorom VERICUT omogućava da što pre dođe do definisanja i korekcije problema.

Predhodne operacije rezanja se mogu zaštiti od dalje obrade. Bilo koji material uklonjen sa kontrolisanih površina su naglašene i prijavljene kao greška. Ostaci konstrukcije modela posle grešaka mašinske obrade i rezanja su označeni sa od strane definisanim bojama za laku identifikaciju nejednakosti, kolizija, ili viška materijala. 

AUTO-DIFF Izveštaji

AUTO-DIFF generiše sveobuhvatni izveštaj o problemima, uključujući informacije kao što su tip vrednosti tolerancije greške, zapisi o svim odstupanjima od tolerancije putanja alata, mesto greške i dostavlja potpuni rezime rezultata. Izlazni izveštaj se može snimiti kao tekstualni fajl. Tekstualni i grafički fajlovi se mogu generisati pojedinačno ili u blokovima.

Горе