VERICUT Modul Multi Axis - Víceosé obrábění

Sa povećanjem složenosti obrade povećavaju se i šanse za stvaranje grešaka. Za višestruko NC glodanje generalno postoje zahtevano male dimenzione tolerancije profila i površina. Ovi faktori povećavaju važnost programa za NC verifikaciju. Ovaj modul u VERICUT omogućuje simulaciju višeosnog glodanja, struganja, bušenja i kombinovane operacije, glodanje/struganje.

Primenjena je potpuna 3D provera kolizije dela koji se obrađuje. To dozvoljava da se vidi cela mašinska obrada i simultano detektuju greške na radnom komadu i reznom alatu. Detektuju se greške kao što su kolizije između obrađenog komada i stezne glave, vratila za bušenje, obrtne glave i drugih delova.

Prema interaktivnom prikazu prati kretanje alata i prikazuje uklanjanje materijala, modul VERICUT za obradu detektuje sledeće tipove grešaka:

  • Netačno ili nepravilno praćenje projekta
  • Netačno programiranje
  • Nepravilno kretanje alata
  • Brza rampa
  • Kolizija sa pomoćnim priborom i držačima
  • Kolizija prihvata alata i stezne glave
  • Greške CAD/CAM i post-procesora

Podešavanje nastavka pregleda i tokom stimulacije

Dinamička rotacija dozvoljava manipulaciju modelom tokom procesa mašinske obrade. U bilo koje vreme simulacije, moguća je "rotation", “pan”, i “zoom”. Simulacija će automatski biti suspendovana sve dok se ne završi manipulacija sa pogledom.

 

 

 

 

Горе