Modul VERICUT Machine Simulation - Simulace CNC Stroje

VERICUT softver simulira široki raspon CNC mašinskih obrada, tako da možete biti efikasniji, konkuretniji i profitabilniji! Bilo koji lom na mašini može biti veoma skup, ili može uništiti mašinu, i odložiti ceo proizvodni raspored! Ali sa VERICUT-om možete dramatično smanjiti verovatnoću greške i izbeći gubitak vrednog proizvodnog vremena koje se manifestuje kroz dugotrajno pokretanje mašine sa novim programom.

Simulacija CNC mašine detektuje sudar i rizik od sudara sa svim komponentama mašine i alata kao što su vođice, glave sa čeljustima, rotacioni stol, vretena, izmenjivač alata, pomoćni pribor, polu-zaršeni deo, rezni alati i drugi objekti definisani od strane korisnika. Moguće je podesiti veličinu sigurne zone između komponenti koje program nadgleda tokom udara. Ako bilo koje dve komponente uđu u ovu zonu, program daje izveštaj o koliziji.

VERICUT omogućava izvođenje realistične 3D simulacije celih CNC mašina, upravo onako kako se one ponašaju u praksi sa najtačnijom detekcijom kolizije.

Podrška G-kodu

 • Višeosno glodanje, bušenje, struganje, brušenje i elektroeroziona obrada
 • Simulacija struganja i glodanja sa različitim vretenima
 • Obrada višeosnim sinhronizovanim CNC upravljanjem
 • Rad sa pomoćnom opremom: konjić sa perom, nasloni, stege, stezaljke (štipaljke), itd.
 • Automatsko pomeranja radnog komada i promena vretena

CNC simulacije mogu

 • Sprečava kolizije na CNC mašini i daje informaciju o prilazu komponenti
 • Provera mogućnosti CNC mašina i smanjuje vreme pripreme nove mašine
 • Pokazuje operatoru šta može da očekuje od novog programa
 • Poboljšava efikasnost procesa
 • Poboljšava bezbednost radnog mesta
 • Unapređene prezentacije i dokumentacije sa AVI simulacijama
 • Test procesa proizvodnje bez gubitaka proizvodnog vremena, stoga i rizika od sudara

Najbolja provera kolizije

VERICUT ima najprecizniju kontrolu kolizija koja može postojati. Umesto da VERICUT proverava tačke na putanji alata, kontroliše ceo prostor duž putanje. Nije potrebno definisati tačnost putanje, koja može da uspori simulaciju kada su koraci mali, ili da se pojavi kolizija ako su koraci veći.

Emulacija CNC upravljanja i podrška G-kodu

VERICUT tačno emulira CNC upravljačku logiku. Bilo koja akcija na mašini može se simulirati tačno i to za različite tipove mašina, programa, delova i funkcija. Dobija se fleksibilno upravljanje prilikom editovanja. Upotrebljavaju se „drop-down“ meniji za definisanje karaktera i brojeva G koda u logičkom „word/address“ formatu, a onda poziva konfigiraciju CGTech makroa koji simuliraju upravljačke funkcije. Upravljačka logika podržava uslovne provere (druge kodove u bloku, trenutne vrednosti promenjivih, fazni uređaji itd.) koja može da promeni interpretaciju reči/adresa. VERICUT uključuje biblioteku lako modifikovanih upravljačkih komponenti od proizvođača kao što su:

 • Heidenhain
 • Fanuc
 • Mazatrol
 • Bosch
 • NumericPath
 • Yasnac
 • General Eletric
 • Siemens
 • Fadal
 • Philips
 • ALLEN-Brandley
 • Cincinnati Milacron
 • Okuma

Današnji alati za NC mašinsku obradu rade u složenim NC programima. VERICUT je projektovan od strane NC programera i profesionalaca za NC simulacije i verifikacione programe. S obzirom na to, teorijski i stručno, VERICUT je odličan alat kada se koristi za višeosnu mašinsku obradu, složene NC kodove ili napredne programske tehnike.

VERICUT je projektovan za podršku naprednim upravljačkim funkcijama

 • 3D korekcija alat
 • Programiranje vrha alata i korekcije dužine
 • Predhodno pripremljeni ciklusi
 • Višeosna kretanja
 • Subroutine, makroi i različite promenjive

Na primer, “VERICUT Machine Configurations (VMCs)” – konfiguracijski alati su uključeni u VERICUT-u. Mogu se koristiti direktno u VERICUT-u ili kao prvi korak za podešavanje nove mašine. STL i drugi CAD formati modela se mogu koristiti za predstavljanej delova mašina ili mašinski delovi mogu biti kreirani unutar VERICUT-a. Jednostavno stablo funkcija/osobina dozvoljava laku vezu sa ostalim deovima radi kreiranja kinematike mašine.

VERICUT podržava napredne i složene aplikacije

 • Automatsko modeliranje putanja između držača
 • Glava alata (i programabilno vratilo za bušenje)
 • Obradni centar za glodanje/struganje, višestruko programiranje/sinhronizaciju
 • CNC upravljanje koje dozvoljava programiranje ose alata upotrebom njihovog vektora IJK
 • Mašinske operacije koje nisu simetrične oko vretena struga
 • Paralelna kinematika mašina, kao što je Tricept glava
 • Operacije vezane sa višeosnim sečenjem vodenim mlazom
 • Odstranjivanje materijala na zupčanicima i sinhronizacije vretena alata i komponenti
 • Simulacija automatskog stezanja

Primer

Siemens 840d
%SPF8000
$P_UIFR[1] = CTRANS()
$P_UIFR[2] = CTRANS(X,22.5, Y,22.5, Z,145)
$P_UIFR[3] = CTRANS(X,45+22.5*COS(30), Y,22.5, Z,145+22.5*SIN(-30)):CROT(Y,30):CROT(Z,45)
T1 M6
D1 S1559 F1000 M3G0 Z200
$P_IFRAME = CTRANS(X,22.5, Y,22.5, Z,145);
M98 PR101
G54
G0 Z250
B30
TRANS
G56
M98 PR101

FANUC 30i
O20001
WHILE[#2LE270.]DO1
G65 P102 B#2 H#102 S5500 C83 Z.45 F10.
G65 P103 B#2 H#102 S5500 C83 Z.45F10.
#2=#2+90.
END1
M98 P9000
G10 L2 P2 X23.45 Y3.334 Z0.1
N300 T#103 T#104 M6 (3/8 2FT EM)
#7=#103+200
#2=0
WHILE[#2LE270.]DO1

Heidenhain TNC530
0 BEGIN PGM NONAME MM
2 L B+0 C+0 F MAX
3 TOOL CALL 1 Z S4500
4 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
5 CYCL DEF 19.1 A-90 B+0.0 C+180
6 L B+Q121 C+Q122 F MAX
7 L X+0.0 Y+20 Z+50 R0 F MAX M03
8 L Z+50 R0 F MAX
9 L Z+2 R0 F MAX
10 CYCL DEF 200 DRILLING ~
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE ~
Q201=-9.9 ;DEPTH ~
Q206=600 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
Q202=5 ;PLUNGING DEPTH ~
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP ~
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE ~
Q204=2 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
Q211=0 ;DWELL TIME AT DEPTH
11 L X+0.0 Y+20 R0 F MAX M99
12 L Z+50 R0 F MAX
13 CALL LBL 99
14 CALL LBL 54

Горе