VERICUT Modul OPTIPath - Optimalizace Dráhy

VERICUT je sistem zasnovan na praktičnom znanju o mašinskim sistemima: kroz proces simulacije, VERICUT zna dubinu, širinu i ugao svakog reza. Stoga što zna tačno koliko materijal odvojeno u svakom segmentu. A zbog toga tačno zna koliko materijala je odvojeno u svakom segmentu. Sa ovim znanjem OptiPath deli kretanje struganja u manje segmente i dodeljuje najbolje brzine posmaka za svako stanje zasnovano na količini uklonjenog materijala u svakom segmentu. Onda je put alata optimizovan sa promenom brzine. Putanja je nepromenjena.

Jednostavno podešavanje i korišćenje

Čarobnjak za poboljšanje navodi na unos alata za podešavanja kao što su mašinski delovi. U suštini dodaju se inteligentni alati. Sva podešavanja za ovo se čuvaju u biblioteci za podešavanje. Moguće je definisati podešavanja za prvi put. Svaki put kada koristite ovaj alat, rezultati će momentalno biti optimizovani. OptiPath ima “learn mode” – edukacioni režim – za kreiranje biblioteke optimizacije bez instalacije. Za svaki alat OptiPath nalazi maksimalno uklanjanje materijala (debljina strugotine) i koristi ga za podešavanje optimizacije.

Kako to radi?

Ako reznih alata povuče više materijala brzina posmaka se smanjuje dok sa manjom brzinom se srazmerno povećava. Zasnovano na informaciji o količini uklonjenog materijala na svakoj lokaciji sekcije OptiPath automatski sračunava i ubacuje podešenu brzinu posmaka koliko je potrebno. Bez promene putanje OptiPath zapisuje ažurirane brzine posmaka za novi NC kod.

Možete li se imati korist od OptiPath-a?
Optimalizace - OptiPath

Čini se da nešto od sledećeg zvuči poznato?
Ako je tako, OptiPath možete pomoći pri:

 • Uklanjanju velike količine materijala
 • Dugim vremenima obrade
 • Velikim NC programima
 • Prekidnoj mašinskoj obradi (višestruki ulazi/izlazi)
 • Mašinskoj obradi sa različitim dubinama/širinama
 • Mašinskoj obradi sa visokim brzinama rezanja
 • Mašinskoj obradi delova sa tankim zidovima
 • Radu sa specijalnim alatima i materijalima
 • Radu sa skupim alatima i materijalima
 • Radu sa materijalima različite tvrdoće
 • Radu sa starim aparatima
 • Radu sa robustnim komponentama
 • Preranom habanju ili uništenju instrumenta
 • Optimizaciji programa prema zvuku (buci)
 • Prepravci programa kombinacijom brzine posmaka/rezanja ili obrnuto sem ako to nije nikad uređeno
 • CAM sistem ili programeri nemaju dovoljno znanja
 • Po odlasku eksperta
 • Nesavršenoj zavrnoj obradi
 • Prevelikim mašinskim vremenom
 • Problemima pri formiranju strugotine
 • Deformacije alata
 • Vibracije u uglovima
 • Zadata brzina rezanja van materijala

 

 

Горе