VERICUTModul Verify - Verifikace

Verifikacija VERICUT detektuje greške programa i lako proverava tačnost komada. Verifikacija je osnovni modul celog VERICUT-a i neophodna je za pokretanje svih ostalih modula. Izuzetne performanse: VERICUT je jedinstven algoritam koji daje brze i tačne rezultate. Učinak se ne smanjuje sa povećanjem broja putanja, tako da VERICUT može obraditi programe sa milion linija i skoro svim različitim vrstama mašinske obrade.

Verifikacija simulira 3-osno glodanje (dodatna rotacija 5. ose kontinualna ili indeksirana mašinska obrada), 2-osno struganje (uključujući višestruke radne predmete stezanjem i sa više vretena). Ili kombinacija četvoro i peto osnog glodanja, bušenje, struganje, uključujući kombinaciju glodanje/struganje.

Verifikacija detektuje greške

 • Neodgovarajući ili netačno učitani programi
 • Netačne programiranje
 • Nepravilno kretanje, putanje alata, toolpath
 • Brza obrada
 • Kolizija sa stegama na pripremku
 • Kolizija sa prihvatom alata ili steznom glavom
 • CAD / CAM i postprocesorove greške

Tačno otkrivanje greške i greške

Sa više od dve decenije razvoja, detekcija greške sa VERICUT-om je izuzetno precizna. Greške su istaknute u izboru boja i jednostavnim klikom na grešku može se videti da li je toolpath (putanja alata) odgovorana za greške.

Sistem kontrole emulacija i podrška Code G

VERICUT precizno oponaša sistem kontrole logika. Svaki element u vašem kontrolnom sistemu može da se precizno simulira proračune za različite vrste mašina, programa, delova i funkcija. VERICUT uključuje biblioteku fleksibilnih i lako modifikovanih komponenti od proizvođača kao što su:

 • Allen-Brandley
 • Bosch
 • Cincinnati Milacron
 • Fadal
 • Fanuc
 • General Eletric
 • Mazatrol
 • NumericPath
 • Okuma
 • Philips
 • Siemens
 • Yasnac

Današnje NC alatne mašine procesuiraju kompleksne NC programa. VERICUT je razvijen od strane programera i stručnjaka za NC simulacije sa iskustvom u verifikacionim programima. Imajući u vidu ova iskustva i stručnosti, VERICUT je odličan alat za upotrebu za višeosne mašina te da se stvori NC kod ili napredne tehnike programiranja.

VERICUT je dizajniran da podrži napredne funkcije kontrole, uključujući:
 • Prikaz 3D funkcije
 • Programiranje vrha alata i ispravnu upotrebu korekcije dužine
 • Podrška za programiranje na referentnu točku vretena
 • Podrška za cikluse bušenje i pomeranja unutar pojedinačnog stezanja
 • Funkcija za rotacione ose i naprednu kinematiku
 • Proširena podrška za potprograme, promenljive, prilagođene funkcije i drugim naprednim tehnikama programiranja

Može se dobiti fleksibilni monitoring upravljačkog sistema. Upotrebom dialog boksa, postoje izlistani pojedinačne reči za upotebu u upravljačkom sistemu koji može pozvati pojedinačne makroe za simulaciju upravljačkih funkcija. Upravljanje takođe podržava zavisne vrednosti (druge kodove u bloku, tekuće vrednosti promenjivih, stanje mašine, itd.) koji se mogu menjati preko komande.

Analiza modela

Modul za verifikaciju omogućava da se vidi i analizira geometrija obrađenih delova . Može se zumirati, okretati ili rotirati model. Modeli mogu biti prikazani u bilo kojoj od nekoliko ravnii rotacije tako da se mogu kontrolisati površine koje ne mogu da se vide na punom modelu, kao što su ukrštanja izbušenih rupa.

Sa X-Caliper tool (alat za merenje) meri se debljina, zapremina, dubina, zazori, rastojanja, uglovi, prečnici rupa, radijusi uglova, visina zareza i ivica. Izmerene razlike u rastojanjima od osa X, Y i Z su naravno takođe uključene.

Super brza verifikacija

VERICUT ima ubrzani režim verifikacije pod nazivom FastMill. Koristeći FastMill, možete brzo da proverite dugačke putanje alata. Proizvođači kalupa i alata za rezanje, ova funkcija je za Vas!

Vericut definice řezného nástrojeDefinicija i simulacija reznog alata

Moguće je definisati model dodavanjem direktno u VERICUT ili uvozom iz CAD Sistema. VERICUT podržava višestruki komponentni model upotrebom alata ili reference sklopa u biblioteci. VERICUT može da simulira višestruko simultane rezne alate. Moguće je podesiti prihvat alata kao “ne-rezući” (bez obrade) deo alata za proveru kolizija. VERICUT konkavno dno sa alatima ili nebalansiranim alatima i sečivima, kao alate koristi karbidne krajeve sečiva glodala, tako da preuzimaju potpunu prednost ovih uređaja bez brige o razaranju radnog komada ili alata tokom nekorektnog podešenog kretanja.

Konvertovaní NC podaci

Modul za verifikaciju ima potpunu povratnu informaciju na PostProcessor-u. NC program za APT ili drugi formati VERICUT CNC alatnih mašina štede dragoceno vreme i omogućavaju programeru da obnovi zastarele ili nespojive NC programe.

Горе