5-osna obrada

NX CAM 5 osé frézování5-osna obrada je namenjena za programiranje naprednih 5-osnih CNC alatnih mašina, uključujući višenamenske 5-osne CNC strugove. Omogućena je brzo i efikasno struganje i obrada sastavnih delova, pre svega za automobilsku industriju, energetiku i proizvodnju modela. Definisana je u cilju postizanja optimalnih uslova rezanja i monitoring kolizije. Mašinska obrada dozvoljava negativni zid (zid sa negativnim uglom) koji je često problematičan u 3D i smanjuje broj stezanja radnog komada, stoga smanjuje obradu i daje jeftinije komponente.  Mogu se koristiti kraći rezni alati, pošto se oni mogu bolje prilagoditi sa uglom između oštrice i radnog komada. Poboljšana krutost kraćih alata omogućava veću brzinu obrade bez smanjenja tačnosti. Rezultat je bolji kvalitet površine i kraće vreme obrade.

Generisanje 5-osne swarf putanje alata umesto tradicionalne 3-osne je razlog za manje promene brzina i bolji kvalitet povšina. Optimizacijom ugla između alata i radnog komada, moguće je ostvariti konstatnu silu u kontaktnoj tački. Rezultat je u poboljšanoj završnoj površini i dužem veku alata. Radni komad koji je predhodno zahtevao višeosnu obradu, može se sada tretirati sa jednodimenzionom obradom sa simultanim upravljanjem stezne i rotacione glave. Prednost je u kraćem vremenu obrade i manje grešaka, koje mogu nastati iz višeosnog programiranja.

Deo 5-osne obrade je specifična obrada modula rotora turbina. Tretirani delovi su delovi standardizovanih geometrija dela (glavčina, lopatica, kratka oštrica, itd.), tako da popravljanje ovih oblika, identifikacija alata i parametari obrade, sve se može naći što je potrebno za NX CAM, izvodi se automatski i veoma brzo. Promenjivo 5-osno glodanje omogućuje uklanjanje viška materijala i omogućava kompletiranje dodatno definisanih konstati. Definicija završne obrade poštuje pravac toka fluida.

Горе