3-osno glodanje

NX CAM 3 osé frézování3-osno glodanje je namenjeno za 3D glodanje kalupa, matrica i izradi složenih delova. Niz operacija koje su potrebne za grubo i konačno finu završnu obradu rezanjem pokrivaju sve obrade. Završna obrada dozvoljava odvojenu obradu strmih i plitkih površina. Omogućava podešavanje funkcije pomeranja od radnog komada da bi se smanjio put kretanja između naknadnog i ponovnog ulaza i generiše putanju alata bez oštrih krivina kao i određivanje početka i kraja po dubini Z.

Operacija Streamline stvara kontinuirani glatki put koji prati prirodne kontrue tretiranih komponenti. Metod tretmana radijalnih i koncentričnih spirala se prioritetno koristi u popunjavanju obrazaca sa NX CAM 3-osnim kružnim glodanjem. Flowcut Machining omogućava veoma efikasan način da se ukloni bilo koji ostatak materijala u unutrašnjim uglovima. Podrška Spline (NURBS) interpolacija NC koda za standardne sisteme upravljanja ( npr. Sinumeric, Fanuc, Heidenhain, itd.) i 3D alatate. Elementi obrade sa velikim brzinama (HSM), npr. rezanja po glatkoj trohoidi (Trochoid, označava krivu od tačaka na radijusu od jednog rotirajućeg kruga duž prave linije ili drugog kruga, cikloida, epicikloida ili hipocikloida) pri obaranju oštrih ivica i poteza sečenja omogućuju da se u potpunosti iskoriste prednosti modernih CNC mašina i dobije visok kvalitet površina. Optimizacija resursa produžuju životni vek korišćenih instrumenata. Paralelno generisanje putanja alata na računarima sa višejezgarnim procesorima ili višestrukim procesorima značajno ubrzava vreme izrade NC koda. Operacije transformacije (pravogaoni i kružni oblik, ogledalo, itd.) omogućava brzu i efikasnu obradu raznih neuobičajenih oblika.

Горе