NX CAM

NX CAM je deo sveobuhvatnog CAD/CAM sistema NX, omogućava obradu složenih komponenata u profesionalnim multifunkcijskim obradnim centrima (glodanje, struganje, bušenje, obrada na erozimatima sa žicom). Pored solid modela može da obrđuje i površinske, STL, 2D žičane ili kombinacije navedenih tipova geometrije (modele). Sistem omogućava upotrebu sklopa za definisanje ili obradu elemenata veze. Integracijom u CAD/CAM sistemu NX pruža asocijativnost modela za obradu pri geometrijskim i tehnološkim obradama.

NX CAM

NX CAM je deo integrisanog CAD/CAM sistema, a NX omogućava obradu složenih komponenti u mašinskim obradama glodanjem, struganjem, bušenjem i EDM obradi na multifunkcijskim obradnim centrima. Osim solid modela može se koristiti za obradu površinski modeli, STL modeli, 2D žičani modeli ili kombinacija ovih geometrija. Sistem dozvoljava upotrebu definicija izveštaja vezanih za obrade. Integracijom u CAD/CAM sistem NX-a omogućena je asocijativnost mehaničkih modela za geometrijske i tehnološke promene.

Sinhrone tehnologije obezbeđuju moćne alate za editovanje CAD modela u univerzalnom obliku bez istorije modeliranja, uzimajući u obzir tolerancije, uprošćavanje zidova ili odstranjene netretirane oblike.

Jednostavno i intuitivno upravljanje rasporedom obuhvaćeno je kontekstualnom pomoći o tretmanima i koriste se templejti (šabloni) za čuvanje i ponovnu upotrebu već kompletirane geometrije, obezbeđujući operacije i izbor alata. Naravno, ovo je praćeno kolizijom sa ostatkom materijala radnog komada, držača alata i priključnih elemenata.

Za najsloženiji hardver NX CAM je u mogućnosti da simulira proces mašinske obrade, uključujući kinematiku mašinskog alata. Vreme obrade je sračunato na osnovu definisanih tehnoloških parametara i koristi se za kalkulacije cene, kapaciteta i snage. Sve konfiguracije alata uključuju modul za kreiranje i editovanje postprocesing module za proveru putanje alata, standardni kompajler za CAD datoteke biblioteka alata, materijala radnih komada i režima rezanja koji kreiraju radnu dokumentaciju modula za rad sa sklopovima, itd.

Горе