Vebinar: Digitalizacija mašinske industrije

Uštedite inženjersko vreme i rešite izazove primenom koncepta Digital Tvin.

 

 

Karakteristike digitalizacije su povezanost ljudi, uređaja i sistema  duž čitavog lanca vrednosti. Dostupnost podataka u realnom vremenu i stalna optimizacija.

Sa ciljem da predstavimo nove načine inženjerstva zasnovane na digitalnim nitima, želeli bismo da vas pozovemo na vebinar koji specijalno za područje Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije ogranizuje Siemens Digital Industries Software. Naglasak je na tome kako digitalni alati, uključujući hardverske i softverske aplikacije, mogu promeniti vaš pristup i kako efikasno dizajnirati, razviti proizvodnu liniju ili mašinu.

Trenutna mašinogradnja je složen i dugotrajan proces koji zahteva efikasnu saradnju više sektora. Potrebno je zadovoljiti zahteve kupaca, izvršiti procenu troškova i resursa potrebnih tokom tenderske faze kada je ograničeno  vreme sve veći izazov.

Pređite sa nepovezanih timova koji rade odvojeno kao mašinski inženjeri, inženjeri elektrotehnike, inženjeri puštanja u pogon i slično, na povezani pristup. Korišćenje pravih alata kao što su SIMIT, Solid Edge portfolio, TIA Portal može da optimizuje vaš rad, uštedi vaše vreme i novac.  Saznajte kako pristup koji se zasniva na digitalizaciji od hardvera do softvera može značajno da vam olakša rad, ispoštuje rokove i bude mnogo efikasniji u razvoju.

 

Digitalizacija umanjuje troškove i ubrzava dizajn!

Prijava za vebinar 

 

Organizator:

- Siemens Digital Industries Software

Ko bi trebalo da prisustvuje ovom sastanku:

- Svako ko je uključen u razvoj proizvoda, procese i automatizaciju.

Kada:

- Vebinar će se održati 10. februara 2021. u 10:00 po srednjeevropskom vremenu

Jezik vebinara:

- Vebinar i svi prateći materijali biće dostavljeni na ENGLESKOM

Agenda:

  • Zašto je digitalni blizanac proizvoda važan - 30 min
  • Kako možete promeniti svoje prakse programiranja, ispitivanja i puštanja u rad - 30 min
  • Prednosti primene ovih tehnika - 10 min
  • Pitanja i odgovori - 10 min

 

 

Горе