Smap3D Plant design povezuje P&ID, Isometrics i Piping

Smar3D Plant Design je potpuno integriran Solid Edge program za kontinuirani lanac procesa u izgradnji objekata cevovoda.

Jedan softver za sve procese

Smap3D Plant Design: P&ID, Potrubí a IsometrieSmap3D Plant Design pruža jedinstveno softversko rešenje u tri različite oblsti: P&ID, 3D i izometriji cevi. Sa ovim programom, možete završiti sisteme kao što je 3D mašinski dizajn i konstrukcija cevovoda, proces direktno unutar Solid Edge okruženja sa visokom automatizacijom. Za svakog korisnika može postojati pojedinačno prilagođavanje željenim kanalima prema posebnim korisnikovim koracima.

Automatizovani prenos podataka

Smap3D Plant Design: P&ID, Potrubí a IsometrieSmap3D automatski kreira veze između programa. Generisani podaci, kao što je definicija klase cevovoda mogu se preneti bez bilo kog gubitka podataka. Ovo ostavlja više vremena za stvarni inženjering i rad na dizajnu proizvoda.

Centralizovana definicija klasa cevovoda

Smap3D Plant Design: P&ID, Potrubí a IsometrieDefinicija klase cevi je važan deo dizajna i konstrukcije opreme i cevovoda. Stoga Smap3D cevovod sadrži viši nivo funkcionalnosti za definisanje klasa cevi, koje su dostupne u svim programima. Za sve procedure moraju da budu sve klase ukorporirane, a specifične klase procesa definisane samo jednom. U klasi utvrditi koje karakteristike (npr. prosek) pripadaju kojoj komponenti (ventil ili armatura). Rezultat: Visoka pouzdanost procesa!

Smap3D Plant Design: O proizvođaču

Smap3D Plant Design je proizvod CAD Partner GmbH, sa sedištem u Nemačkoj i SAD. Kompanija CAD Partner je kompanija sa više od 20 godina iskustva na CAD tržištu.

Više informacija o Smap3D plant Design

Smap3D Piping preuzmi opis proizvoda

Горе