Solid Edge - Nadogradnje

Solid Edge se koristi sa nekoliko dodataka koji su takođe deo prodajnog programa naše kompanije. Ove nadogradnje uključuju sledeće proizvode: TDS-Technik, Corpus, Femap, CAM Ekpress i Solid Edge e-trening.

TDS-Technik

Inženjerska nadogradnja TDS-Technik je odličan alat za svakog dizajnera koji radi sa Solid Edge i NX. TDS-Technik u velikoj meri omogućava smanjenje rutinskog rada u upotrebi standardnih delova u sklopovima.

FEMAP

FEMAP je sistem koji nudi širok spektar inženjerskih analiza i vizuelizacija, koje se koriste nezavisno od CAD sistema.

CAM Express

CAM Ekpress je nezavisni CAM sistem koji omogućava obradu složenih komponenti u pojedinačnim operacijama (glodanje, bušenje, struganje i EDM obrada višefunkcionalnih obradnih centara). Bliska veza sa CAD Solid Edge osigurava povezivanje modela obrade radi geometrijskih i tehnoloških promena.

Solid Edge e-Training

Solid Edge e-trening je online trening kurs koji nudi obuku sa svojim Solid Edge sistemom. Predvidjen je kako za početnike, tako i za iskusnije korisnike Solid Edge-a koji žele da dopune svoje znanje.

KORPUS

Program Korpus je specijalizovani softver za dizajn i proizvodnju nameštaja u 3D za "prilagođenu" i serijsku proizvodnju. Program korpusa uključuje podršku širokom spektru aktivnosti u pripremi dizajna i proizvodnje, od prve dizajnerske ideje kroz modeliranje, dokumentaciju i programiranje CNC mašina.

Горе