Solid Edge - Proračuni tvrdoće

Program za simulacije namenje za Solid Edge je zasnovan na dokazanoj tehnologiji, metodi konačnih elemenata, koja je temelj NX Nastrana (npr. NASA je koristi u svom razvoju). Značajno smanjenje potrebe za fizičkim prototipovima, u cilju da se smanje troškovi testiranja dok se smanjuje vreme projektnovanja. Korisnik ima izbor od nekoliko nivoa kalkulacija u saglasnosti sa njihovim mogućnostima i potrebama. Jedan model obezbeđuje pronosivost definisanih ograničenja i opterećenja između različitih nivoa naponskih analiza.

Solid Edge Simulation Express

Solid Edge Pevnostní výpočtySolid Edge Simulation Express, je osnovni uvodni nivo rešenja za jednostavna opterećenja i oblike oscilovanja i frekvencija. Jednostavan za rad sa pouzadnim vodičem daje tačne rezultate čak i početnicima. Osnovni nivo obuhvata automatsko kreiranje mreže konačnih elemenata. Podržane si mreže tetraedarskih elemenata na površini dodimenzionalnih površinskih pločastih delova. Takođe ima mogućnost poboljšanja mreže, korisnik ima veću kontrolu nad opterećenjima i graničnim uslovima, a zbog načina na koji su prikazani rezultati.

Postprocesor je zasnovan na brzom tumačenju i shvatanju dobijenog modela ponašanja čemu pomažu složeni alati za vizuelizaciju. Rezultati mogu biti prikazani u različitim oblicima, uključujući model sa prikazom u boji obrađenih rezultata i animacijom napona i deformacija. Jednostavno je popraviti problematična područja i prikaz maksimalnih / minimalnih napona i generiše izveštaj sa konačnim rezultatima. Nakon analize može brzo i lako da se menjaju sve neophodne promene u crteđu. Sinhrona tehnologija omogućava da napravite bilo kakve promene u geometriji modela bez promene istorijske zavisnosti, što značajno ubrzava proces finalizacije konstrukcije.

Solid Edge Simulation

Viši nivo analize napona za projektante Solid Edge Simulation. U poređenju sa Solid Edge Simulation Express proširen je na veći broj ulaznih i izlaznih podataka i proračun izvijanja na osnovu prenosa toplote, statička analiza nezavisna od vremena. Naravno, postoji mogućnost upotrebe termičke i naponske studije u istom programu. Inženjeru su u mogućnosti da ako je to moguće izvedu analize, možada obezbede više analitičkih zadataka za kraće vreme – rezultati je u povećanju kvaliteta, smanjenju troškova i potrebe za fizičkim prototipom. Takođe omogućuje izbegavanja visoke cene analize od strane specijalizovanih kompanija.

Solid Edge Pevnostní výpočty

Solid Edge Simulacija nudi kompletan set funkcija za definisanje opterećenja i graničnih uslova. Za sve deinicije graničnih uslova potrebno je napraviti realistične modele. Restriktivni uslovi su zasnovani na geometriji modela i uključuju fiksirane linije, na mestima veze, simetrične i ravne veze, kao i ograničenja koja definiše korisnik. Pritisci se takođe zasnivaju na geometriji i uključuju mehaničko naprezanje koje dejstvuje na deo uzorka ili sva opterećenja kao i toplotna opterećenja za analizu prenosa toplote.

Solid Edge Simulation dozvoljava upotrebu opterećenja i graničnih uslove za potvrđivanja izbora unutar ploče i za određivanje pravca orijentacije jednostavnim kontrolama. Na rezultatu analize mogu se vrlo brzo ustanoviti kontakti između komponenti.

Postoje kontakti između komponenti, ponovljena linearna rešenja, i prilepljeni zglobovi. Kontak između komponenti su nađeni automatski ili pojedinačno definisani selekcijom površina. Integrisani NX Nastran dozvoljava realnu interakciju prefabrikovanih komponenata za robustnu iterativnu metodu. Elementi mreže konačnih elemenata se mogu poboljšati ručnim podešavanjem veličine ivičnih i površinskih elemenata.

Горе